Saturday, January 29, 2011

ၾကယ္ႏွစ္စင္းကတဲ့ ၾကိဳးညွိသံစဥ္



ေလာကမွာ ႏွလံုသားတစ္စံု ေပါင္းစပ္လိုက္လွ်င္ သူ႔ေနာက္တြင္ ဝမ္းသာေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာမ်ားလည္း ရွိ၏။ ေၾကကြဲျခင္းအခ်ိဳ႕လည္း ပါႏိုင္သည္။ အသြင္သ႑ာန္မတူ ဆန္႔က်င္ဘက္ လာရာမ်ားလည္း ပါႏိုင္သည္။ တူညီေသာ ဝါဒအခ်ိဳ႕လည္းရွိသည္။ အျငင္းအခုန္ တိုက္ပြဲမ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အဆင့္အတန္း ဂုဏ္ပကာသန တိုင္းတာျခင္း ေပတံလည္း ရွိႏိုင္သည္။ လိုအပ္မႈ၊ မလိုအပ္မႈ ကဲ့သို႔ ဒိြဟတရားမ်ားလည္း ရွိႏိုင္သည္။ 

အခ်စ္သည္ ကဗ်ာေတြ၊ စာေတြထဲတြင္သာ ျခယ္မႈန္းသီဖြဲ႔၍ကာ ေကာင္းသည္။ ရုပ္ရွင္ေတြ၊ စာေတြထဲကလို စိတ္ကူးယဥ္ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေတြသည္ကား ေဒါင္းေယာင္ေဆာင္ေသာက်ီးပင္။ တကယ့္ လက္ေတြမူကား အရာရာျခားနားလွ၏။ ရိုးသားစြာ ဆိုရလွ်င္မူ အခ်စ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ေကာင္းျခင္း ဆိုးျခင္းသည္ ကံၾကမၼာ တစ္ရပ္ပင္တည္း။ 

လြန္စြာမွပင္ ခ်စ္ၾကပါသည္ဆိုေသာ အတြဲ ေနာက္ပိုင္း ကြဲခ်င္လဲ ကြဲႏိုင္သည္။ မုန္းခ်င္လဲ မုန္းသြားႏိုင္သည္။ ေသတပန္ သက္တဆံုး လက္တြဲ၍လည္း သြားႏိုင္သည္။ အခ်စ္သည္ အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္အခါ ေပၚတြင္လည္း သက္ေရာက္မႈ ရွိသည္။ အေတာ္ပင္ ညွိယူရေသာ ေမတၱာေႏွာင္ၾကိဳးမ်ား ျဖစ္သည္။

အခ်စ္သည္ သက္တမ္းရင့္ လာသည္ႏွင့္အမွ် ေအးေဆးတည္ျငိမ္ လာတတ္ျပီး ရယူလိုျခင္း ေနရာတြင္ ေပးစပ္လိုျခင္း သေဘာမ်ား အစားထိုးဝင္ ေရာက္လာႏိုင္သည္။ ပိုင္ဆိုင္လိုျခင္းေနရာတြင္ မွ်ေဝခံစားလိုျခင္း ရွိလာႏိုင္သည္။ သဘာဝ နိရာမအရပင္ မတူညီေသာ လူသားဖိုမႏွစ္ဦး တူညီေအာင္ၾကိဳးစားလာခဲ့ျခင္းကို အိမ္ေထာင္မႈ ျပဳသည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။

♎♌♎♌♎♌♎♌♎♌


သူမသည္ "လစ္ဘရာ" ျဖစ္၏။ သူသည္ "လီယို" ျဖစ္၏။
သူမသည္ ခ်ိန္ခြင္ ျဖစ္၏။ သူသည္ ျခေသၤ့ ျဖစ္၏။
သူမသည္ စရ(ေလ) တူရာသီ ျဖစ္၏။ သူသည္ ထိရ(မီး) သိဟ္ရာသီ ျဖစ္၏။
သူမထံတြင္ ေသာၾကာၾကယ္ က၏။ သူထံတြင္ တနဂၤေႏြၾကယ္ က၏။

ထိုသို႔ လစ္ဘရာျဖစ္သူ...... "သူမ"ႏွင့္ လီယိုျဖစ္သူ...... "သူ" တို႔တြင္ -

သူမကား..... ပိန္၏။ သူကား...... ဝ၏။
သူမက..... စိတ္ျမန္၏။ သူက..... စိတ္ေအး၏။
သူမသည္..... ေလ ျဖစ္၏။ သူသည္..... ဖေယာင္းတိုင္ ျဖစ္၏။
သူမက..... စိတ္ကူးယဥ္၏။ သူက..... လက္ေတြ႕ဆန္၏။
သူမ...... စိတ္ရႈပ္ခံ၏။ သူ..... စိတ္အရႈပ္မခံ၏။
သူမသည္...... ေပးဆပ္သူ ျဖစ္၏။ သူသည္..... ရယူလိုသူ ျဖစ္၏။
သူမ..... ငါးၾကိဳက္၏။ သူ...... အသားၾကိဳက္၏။
သူမကား...... ရုပ္ရွင္ ႏွစ္သက္၏။ သူကား...... စာေပ ႏွစ္သက္၏။

ထိုထိုေသာ ဆန္က်င္ဘက္မ်ားႏွင့္ အျပိဳင္ ………


သူမသည္..... ညိဳ၏။ သူလည္း...... ညိဳ၏။
သူမသည္..... ကခုန္ျခင္း ၾကိဳက္၏။ သူလည္း..... ကခုန္ျခင္း ၾကိဳက္၏။
သူမသည္..... အေပါင္းအသင္း ခံုမင္၏။ သူသည္လည္း..... အေပါင္းအသင္း ခံုမင္၏။
သူမသည္..... အျပာေရာင္ ႏွစ္သက္၏။ သူလည္း..... အျပာေရာင္ ႏွစ္သက္၏။
သူမသည္..... ပန္းခ်ီကို စိတ္ဝင္စား၏။ သူလည္း..... ပန္းခ်ီကို စိတ္ဝင္စား၏။
သူမသည္..... ဂီတကို ခုန္မင္၏။ သူလည္း..... ဂီတကို ခုန္မင္၏။

ဤသို႔ေသာ အခ်က္မ်ားသည္လည္း သူမႏွင့္သူတြင္ လားရာတူ၏။

သူမႏွင့္ သူ၏ ဆန္က်င္ျခင္း ႏွင့္ တူညီျခင္း မ်ဥ္းျပိုင္ႏွစ္ေၾကာင္းသည္ အင္ဖန္နတီဆိုေသာ အိမ္ေထာင္ဘက္အရပ္၌ သြားဆံုေသာအခါ…………..။

ရံဖန္ရံခါ အခ်ိန္မ်ားတြင္-
သူမႏွင့္ သူသည္ အရမ္း နားလည္မႈ ရွိၾကေလ၏။
သူမႏွင့္ သူသည္ ကသိကေအာင့္ ရွိၾကေလ၏။
သူမႏွင့္ သူသည္ စြယ္ေတာ္ရြက္ ျဖစ္ေလ၏။
သူမႏွင့္ သူသည္ Tom ႏွင့္ Jerry ျဖစ္ေလ၏။
သူမႏွင့္ သူသည္ Romeo ႏွင့္ Juliet ျဖစ္ေလ၏။

သူမက အခ်စ္ကို ေပးစပ္ျခင္းတံုျပန္ျခင္းနားလည္းျခင္းအားကိုးျခင္း ဟုနားလည္သည္။
သူက အခ်စ္ကို ရယူျခင္း ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းယံုၾကည္ျခင္းစြမ္းအားရွိျခင္းခြင့္လႊတ္ျခင္း ဟုခံစားသည္။

လစ္ဘရာဘဝ ထဲက လီယို၊ လီယိုဘဝထဲက လစ္ဘရာ (ေလထဲက ဖေယာင္းတိုင္) 



သူႏွင့္ သူမ ေပါင္းစည္းျခင္းသည္ ရာသီစက္ဝန္း တစ္ခုျပီးတစ္ခု လည္ပတ္လာခဲ့ျပီး မိုင္တိုင္မ်ား တေရြ႔ေရြ႔ ျဖစ္ေက်ာ္လာခဲ့ေပရာ ေႏြသ႑ာန္ ေျခာက္ၾကိမ္၊ ေဆာင္းပမာ ေျခာက္လီ၊ မိုးအသြင္ ေျခာက္ခါ ေရာက္ႏွင့္ေလသည္။ သူမသည္ သူ႔အတြက္ နားလည္းေပးႏိုင္သူ၊ သည္းခံႏိုင္သူ၊ မွ်တသူ၊ အလိုလိုက္သူ အျဖစ္ ရွင္သန္၏။ သူသည္ သူမအတြက္ အားေပးသူ၊ ေဖးမသူ၊ စာနာတတ္သူ၊ သေဘာထားၾကီးသူ အျဖစ္ ရပ္တည္၏။ သူမႏွင့္သူ ဆံုဆည္းမႈမွ သူတို႔ထပ္တူ ေနာက္ထပ္ သိဟ္ႏွင့္တူ ရာသီ ၾကယ္ပြားေလးႏွစ္စင္း ဖ်ာထြက္ ယွက္ႏြယ္လာေလသည္။ ဘဝဇာတ္ခံုေပၚမွ ၾကယ္ႏွစ္စင္းကတဲ့ သံစဥ္ကေတာ့ မေလ်ာ့မတင္းတဲ့ ေစာင္းၾကိဳးညွင္းပါပဲ။

♎♌♎♌♎♌♎♌♎♌

ဆန့္က်င္မႈ ဆိုတာ တကယ္တမ္းေတာ့ ေက်ာခိုင္းထားမိျခင္း သက္သက္ပါ။ တဖန္ျပန္လွည့္ျပီး မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ၾကည့္ရင္ေတာ့ ထပ္တူညီမည့္ ရင္ခုန္သံတိုးတိုးေလးကို ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ၾကားေနရပါလိမ့္မည္။



(ေျခာက္ႏွစ္ေျမာက္ မဂၤလာရက္ျမတ္ဆီသို႕....)


ဆက္လက္ၾကိဳးစားပါဦးမည္။
© ခ်မ္းလင္းေန

Wednesday, January 26, 2011

ကၽြန္ေတာ္စာအုပ္ကေလးေပ်ာက္ေနပါတယ္



ကၽြန္ေတာ္ညီရဲ႕ ဝတၳဳတိုပါ။ မူရင္းစာသာမ်ား အတိုင္း တင္ေပးထားပါတယ္။ ဖတ္ျပီးရင္လည္း ထင္ေၾကးအခ်ိဳ႕ ေပးခဲ့ပါဦး။

ဆက္လက္ၾကိဳးစားပါဦးမည္။
© ခ်မ္းလင္းေန

Sunday, January 23, 2011

တယ္လီေဗးရွင္းကိုက္ခဲမႈ


ေရခ်မ္း တေလာက တီဗီခ်ယ္နယ္လိုင္းတစ္လိုင္းမွ Prison Break စီးရီးတစ္ကားကို အပတ္တိုင္းလိုလို ေစာင့္ၾကည့္ျဖစ္ခဲ့မိတယ္။ သံုးေလးပတ္ၾကာေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရတာ အားမရတာနဲ႔ပဲ အေခြဌားျပီး ၾကည့္လိုက္တယ္။ ေနာက္အျမဲတမ္း ၾကည့္ျဖစ္တဲ့ေနတဲ့လိုင္းေတြထဲက National Geographic၊ Style Channel၊ Travel တို႔ ဆိုရင္လည္း အျမဲေစာင့္ၾကည့္ရတဲ့ အစီအစဥ္ေကာင္းေလးေတြ ပါေနေတာ့ ဒါေတြအတြက္လည္း အခ်ိန္က ေပးေနရေသးတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ေတြေရာက္ရင္ မၾကည့္ရမေနႏိုင္ေအာင္ ကိုက္ခဲလာတတ္ပါတယ္။ ေရခ်မ္းမွပဲလားဆိုေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြဆို ကိုးရီးယားကားမွ ကိုရီးယား။ ျမန္မာဗီဒီယိုကား၊ အဂၤလိပ္ကား စသျဖင့္ တီဗီဇာတ္လမ္းေတြၾကားမွာ လူတခ်ိဳ႕ဟာ နစ္ေျမာေနခဲ့ၾကပါတယ္။

ျပန္စဥ္းစားၾကည့္မိရင္ေလ ေရခ်မ္းတို႔ ငယ္စဥ္ဘဝ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ဆယ္စုႏွစ္ေလာက္က အတိအက်ဆိုရရင္ ၁၉၈၀ျပည့္ႏွစ္ေတြ ေလာက္တုန္းကေပါ့။ တယ္လီေဗးရွင္းဆိုတာၾကီးက အျဖဴအမဲ ျပီးေတာ့ အေရာင္ကာလာနဲ႔ ေပၚခါစ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အသံလႊင္ဌာနဆိုတာ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားဆိုတဲ့ အသံလႊင့္ဌာနကတစ္ခုထဲ၊ လႊင့္တဲ့အခ်ိန္ဆို စေန၊ တနဂၤေႏြကလြဲလို႔ ညေနပိုင္း ၇နာရီေလာက္မွ။ စေနေန႔ တနဂၤေႏြဆိုရင္ ေန႔လည္ေန႔ခင္း ေရွးေဟာင္းျမန္မာ အျဖဴအမဲ ရုပ္ရွင္ေတြ ျပတတ္သည္။ အခုေခတ္ေပၚ 3D ရုပ္ရွင္၊ HD၊ Blue-ray ဆိုတာေတြ မရွိေသး။ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဆိုတာ ထင္ေတာင္မထင္တတ္ေသး။

မွတ္မိပါေသးတယ္။ အဲဒီထက္ အရင္တုန္း ကာလေတြကဆို ေရခ်မ္းေနတဲ့ ျမိဳ႕လည္ေခါင္လို ေနရာမ်ိဳးမွာေတာင္ တယ္လီေဗးရွင္းဆိုတာၾကီး ပိုင္တဲ့လူဆိုလို႔ လက္ငါးေခ်ာင္းပင္ မျပည့္။ တလမ္းလံုးက လူေတြက ညေနဆို ပါတီယူနစ္ရံုးခန္းမွာ လာလာၾကည့္ၾကရတယ္။ တခ်ိဳ႕ၾကေတာ့ ေရဒီယိုဆိုျပီး အသံပဲ နားေထာင္ေနၾကရာကေန အသံၾကားျပီး ရုပ္ပါ ၾကည့္ျမင္ခံစားလို႔ရတဲ့ တယ္လီေဗးရွင္း(ရုပ္ျမင္သံၾကား) ဆိုတာ ဘယ္လိုလဲေပါ့။ ဘာေတြထူးျခားလဲေပါ့။ စပ္စုလိုစိတ္နဲ႔ လာၾကည့္ၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ျပဇာတ္၊ ဇာတ္လမ္းၾကိဳက္သူေတြဆိုေတာ့ တခုတ္တရ လာအားေပးၾကတယ္။ ပရိသတ္အမ်ားစုကေတာ့ ကေလးေတြရယ္၊ ကေလးေတြ ဗန္းျပတဲ့ ကေလးရွင္ေတြရယ္က အမ်ားသား။

အ့ဲဒီတယ္လီေဗးရွင္းၾကီးေတာင္ ပါတီယူနစ္ဥကၠဌက အစိုးရက ခ်ေပးထားတဲ့ အမ်ားသူဌာ ၾကည့္ရႈေဖ်ာ္ေျဖေရး တယ္လီေဗးရွင္းၾကီးကိုမ်ား သူ႔ကိုယ္ပိုင္ ဥစၥာၾကေနတာပဲ။ ညေနေစာင္း ရံုးပိတ္ခ်ိန္ ခဏေလး သူ႔အိမ္ျပန္၊ ျမန္မာ့အသံက လႊင့္ခ်ိန္နီးကာနီးဆို ရုံးခန္းျပန္လာျပီး တယ္လီေဗးရွင္းၾကီး ဖြင့္ျပတယ္။ တလမ္းလံုးက လူေတြကေတာ့ သူကို ေမွ်ာ္ေပါ့။ မေရာက္ေသး ေစာင့္ေပါ့။ ရုံးခန္းေသာ့က သူဆီမွာကိုး။ ဝယ္မွမဝယ္ႏိုင္ပဲကို၊ ဝယ္ႏိုင္သည္ဆိုေပမယ့္လည္း ဘယ္မွာလဲေရာင္းတဲ့ေနရာ၊ သေဘာၤသားရွိတဲ့အိမ္မွ ဝယ္ၾကည့္ႏိုင္တာ။ အခုေခတ္ တီဗီေတြ ေရာင္းေနတဲ့ ဘားလမ္းလိုေနရာ ဘာမွ သိပ္မရွိ။

အသံလႊင့္ခ်ိန္ေရာက္လို႔ ျပေတာ့မယ္ဆိုရင္လဲ တယ္လီေဗးရွင္းက အခုေခတ္လို ရီမုတ္ႏွိပ္ တန္းလာတာ မဟုတ္ေသးဘူး။ ဖန္သားျပင္ေဘးက တေဒါက္ေဒါက္နဲ႔ လွည့္ေပးရတဲ့ ခလုတ္ေတြကို ခ်ိန္ရေသးတယ္။ ဖန္သားမ်က္ႏွာျပင္ကလည္း ဘာလိုင္းမွမလာေသးခင္ဆို ေလာက္ေကာင္ေတြအလား အျဖဴစက္ေတြနဲ႔။ အသံကလဲ တဂ်ီးဂ်ီးနဲ႔ ဆူညံ့လို႔။ မွတ္မွတ္ရရ ေျပာရဦးမယ္။ အဲဒီတယ္လီေဗးရွင္းၾကီးက ေရွးတုန္းက ေရဒီယိုေတြလိုပဲ သစ္သားအေရာင္နဲ႔ ေလးေထာင့္ပုန္းၾကီး။ အင္တီနာတိုင္ဆိုတာကလည္း အဲဒီတုန္းကအေခၚ ယုန္နားရြက္နဲ႔။

အဲဒီတုန္းက ေရခ်မ္းက ကေလးအရြယ္ဆိုေတာ့ အဲဒီရံုးမွာ သြားၾကည့္ရင္ ေရွ႕ဆံုးက ဖ်ာနဲ႔ ကေလးတန္းမွာ ၾကည့္ရတယ္။ ေရခ်မ္းအိမ္က လူေတြကေတာ့ ဘယ္သူမွ လာမၾကည့္ဘူး။ သူတို႔က တယ္လီေဗးရွင္းဆိုတာ ရုပ္ရွင္ရံုမွာ ၾကည့္ရသလိုလဲ မဟုတ္ဘူး။ ျမင္ကြင္းကလဲ ေသးေသးေလး။ ျပတာေတြကလည္း သတင္းေတြရယ္၊ ေတးသီခ်င္းေတြရယ္က ခပ္မ်ားမ်ား။ ျပတဲ့အခ်ိန္ကေတာ့ ခဏေလးရယ္။ ေရခ်မ္းတို႔ ကေလးေတြကေတာ့ ဘာရယ္ညာရယ္ မဟုတ္ဘူး။

အဲဒီရံုးထဲမွာ ျမန္မာ့အသံလႊင္ခ်ိန္ဆို တရပ္ကြက္လံုး၊ တလမ္းလံုးက ကေလးေတြ အျပည့္။ ဒီအခ်ိန္ေလးမွီျပီး ကေလးေတြက ျမန္မာ့အသံက ဘာလႊင့္လႊင့္ နားလည္မလည္ ေငးၾကည့္ေတာ့တာပဲ။ ဒီၾကားထဲ ကေလးေတြ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ေခါင္းကြယ္လို႔ မျမင္ရဘူးဆိုျပီး ရန္ေတြျဖစ္ၾက။ သူမ်ားမုန္႔လုစားလို႔ဆိုျပီး ထိုးၾကၾကိတ္ၾက။ ဒီၾကားထဲ သူ႔အဖြဲ႕ ကိုယ္အဖြဲ႔ဆိုျပီး လူစုခြဲထိုင္ၾကေသးတယ္။

အဲဒီမွာ ကေလးေတြ ဘန္းျပျပီး လာၾကည့္တဲ့ လူၾကီးေတြကလည္း ရွိေသးတယ္။ လမ္းထဲက တန္္းရွိ ဂုဏ္ရွိေတြဆိုရင္ေတာ့ ထိုင္ခံုနဲ႔ဘာနဲ႔ေပါ့။ ဥကၠဌကေတာ့ အဲဒီ့တယ္လီေဗးရွင္းၾကီး ေရာက္ကတည္းက သူ႔အိမ္က ပလက္ကုလားထိုင္ၾကီး ေနရာေရႊ႕လာတာ။ သူကေတာ့ တယ္လီေဗးရွင္း ေရွ႕တည့္တည့္ ကေလးေတြေနရာ ေနာက္မွာ ေနရာယူထားေလရဲ႕။ မည္သူကမွလဲ သူေနရာ လာမဦးရဲဘူး။ သူနဲ႔ ဓာတ္သင့္သူေတြကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ ေဘးတစ္ဘက္တစ္ခ်က္မွာ ထိုင္ခံုကိုယ္စီနဲ႕ ေနရာယူေပါ့။ က်န္သူေတြကေတာ့ ရပ္၊ ၾကည့္၊ သြားပဲ။

တခ်ိဳ႕ကေလးအေမေတြကေတာ့ မရပ္ႏိုင္လို႔ သူတို႔ကေလးေတြနဲ႔ေရာျပီး ထိုင္ၾကတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ၾကီးတဲ့ လူၾကီးေတြဆိုေတာ့ တယ္လီေဗးရွင္းေရွ႕နားေတာ့ မရဘူးေပါ့။ မဟုတ္လို႕ကေတာ့ ဥကၠဌပါးစပ္နဲ႔ စက္ေသနတ္ပစ္သြားမယ္။

တခါကလည္း လာၾကည့္တဲ့သူေတြက ျပသတဲ့ဇာတ္လမ္းေပၚ အေၾကာင္းတည္ျပီး ေျပာၾကဆိုၾကနဲ႔ တစနဲ႔တစ အျငင္းပြားလာလိုက္ၾကတာ ရန္ပြဲေတြေတာင္ျဖစ္လို႔ေပါ့။ ျဖစ္လာတဲ့ရန္ပြဲက ဇာတ္လမ္းေပၚ မူတည္ေနရာကေန ဟိုတုန္းက ရန္ေၾကြးေတြပါ ဆင့္လာတယ္။ အစကတည္းက ေရခ်မ္းတို႕ ဥကၠဌၾကီးက စိတ္ခပ္ဆတ္ဆတ္နဲ႔ဆိုေတာ့ ဒီရန္ပြဲ ဘာၾကာမလဲ။

ဥကၠဌက ဘာမေျပာ ညာမေျပာနဲ႔ ျဗဳန္းဆို တယ္လီေဗးရွင္းၾကီး ေကာက္ပိတ္။ ျဖစ္ေနတဲ႔ရန္ပြဲအသံထက္ ႏွစ္ဆက်ယ္တဲ့ သူအသံမာမာၾကီးနဲ႔ လႊမ္းလိုက္ေရာ ရန္ျဖစ္ေနတဲ့သူေတြလည္း မီးခဲေရဖ်န္းလိုက္သလို ရွဲခနဲပဲ ျငိမ္သြားၾကေလရဲ႕။ ဘာမွမဟုတ္တဲ့ ဇာတ္လမ္းေပၚအေျခခံတဲ့ စကားလံုးထိုးႏွက္ပြဲေတြရဲ႕ ရလာဒ္ကေတာ့ တပတ္ေလာက္ ဥကၠဌလဲ ညတိုင္း အေစာၾကီး အိမ္ျပန္အိပ္၊ အျမဲတန္းလိုလို စုရံုးစီကားေနတဲ့ ပါတီယူနစ္ရံုးၾကီးလဲ တိတ္၊ ေရခ်မ္းတို႔ ကေလးေတြလဲ စုရံုးေနၾက ညေနခ်ိန္ေလးလဲ ပါမစ္ပိတ္ သြားေတာ့ေလတယ္။

ေနာက္ေတာ့ မေနႏိုင္တဲ့ လူၾကီးေတြကပဲ ဥကၠဌကို ေျဖာင္းဖ်ေတာ့ တယ္လီေဗးရွင္းျပသမႈ ျပန္အသက္ဝင္လာတယ္။ ဒါလဲ သိပ္လဲမၾကာပါဘူး။ အစိုးရက တယ္လီေဗးရွင္းေတြ ျပန္သိမ္းလို႔လား၊ ဘာလားေတာ့မသိ တယ္လီေဗးရွင္းျပသမႈ နိဂုန္း သူ႔အလိုလို ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မေနႏိုင္သူ ေရခ်မ္း့အတြက္ေတာ့ တယ္လီေဗးရွင္း သြားၾကည့္ခ်င္မႈက အက်င့္ပါသြားတယ္။ ဘာရမလဲ အဖြားကို ပူဆာေတာ့တာေပါ့။ အဖြားက ဦးေလးကိုေျပာျပီး ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေရခ်မ္းတို႔အိမ္မွာ တယ္လီေဗးရွင္း ေရာက္လာတယ္ေပါ့။

ေရာက္လာတဲ့ေန႔ မွတ္မိပါေသးတယ္။ အေဖရယ္၊ အေမရယ္၊ ဦးေလးရယ္ေလ ညေနဘက္ တယ္လီေဗးရွင္းကို ဘားလမ္းမွာ သြားဝယ္လာတာေပါ့။ ၁၂လက္မ တိုရွီဘာ ခဲေရာင္တီဗီေလး။ သူ႔အေရွ႕မွာလဲ မွန္အပိုတစ္ခ်ပ္နဲ႔ ထပ္ကာထားေသးတယ္။ စက္ပစၥည္းက အသစ္အဆန္းဆိုေတာ့ အိမ္ကလူေတြ ဘာလိုလုပ္ရမွန္းေတာ့ မသိေသးဘူး။ ဝယ္လာတဲ့ဆိုင္က လူတစ္ေယာက္ပါလာျပီး ဟိုလိုလုပ္၊ ဒီလိုလုပ္ဆိုျပီး ရွင္းျပသြားတယ္။ သူကပဲ တစ္ခုတည္းေသာ ျမန္မာ့အသံလိုင္းကို ခ်ိန္သြားေပးတယ္။ အဲတုန္းက တီဗီက ေအာ္တိုက်ဳးနင္းေတာ့ပါပါတယ္။ ျမန္မာအသံလိုင္းေတြကပဲ စနစ္မၾကေသးတာလား၊ ဘာလားမသိ လိုင္းစဖမ္းခါစ အေတာ္ၾကာတာပဲ။

တီဗီကို အဲဒီတုန္းက ေခၚၾကတာက အေပၚစက္တဲ့။ ပထမေတာ့ သိပ္မသိေသးဘူး။ ေနာက္မွ တိတ္ေခြဗီဒီယိုၾကည့္တဲ့စက္ကိုေတြ႔မွ ေအာ္…ဒါေၾကာင့္ တီဗီကို အေပၚစက္၊ ဗီဒီယိုစက္ကို ေအာက္စက္လို႔ ျမန္မာမႈျပဳတာ သေဘာေပါက္ေတာ့တယ္။ လာတဲ့ဇာတ္လမ္းေတြကလဲ Six Million Dollar Man၊ Bionic Woman၊ Charlie's Angels၊ တို႔လို ဇာတ္လမ္းတြဲကားၾကီးေတြ မျပီးႏိုင္ မစီးႏုိင္ ၾကည့္ရတာ။ ဒီၾကားထဲ ဆယ္တန္းေတြ စာေမးပြဲနီးရင္ သူတို႔စာသင္ရတဲ့ Wuthering Heights လည္းၾကည့္ရေသးတယ္။

အေပၚစက္ျပီးျပန္ေတာ့ ေအာက္စက္ဇာတ္လမ္း ဆက္လာပါေသးတယ္။ ေအာက္စက္ေခတ္ဦးတုန္းကလည္း ဝယ္မၾကည့္ႏိုင္ေသးေတာ့ ဌားၾကည့္ရတယ္။ အဲတုန္းက ဗီဒီယိုေခြဆိုင္ေတြ အခုလို မိႈလိုမေပါက္ေသးဘူး။ ျမိဳ႕ထဲမွာဆို အေခြဌားတဲ့သူေတြက ညေနပိုင္းမွ သစ္သားဗန္းေတြခ်ခင္း၊ အေခြေရာ၊ ေအာက္စက္ပါတြဲဌားတယ္။ အဲဒီတုန္းကဆို ေနတိုင္း မဌားၾကည့္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ တစ္ပတ္တခါ၊ တလတစ္ခါျဖစ္ျဖစ္ မိသားစုေတြ စံုလင္အားလပ္တဲ့ေနေတြ၊ ရံုးပိတ္ရက္ရွည္ေတြၾကမွပဲ အေခြေကာင္းေလးေတြ ေလးငါးဆယ္ကားေရြး၊ ေအာက္စက္ပါတြဲဌားျပီး ၾကည့္ခဲ့ၾကရတယ္။

အဲတုန္းက ေအာက္စက္က ေဘးကေန ထည့္သြင္းရတာမဟုတ္ေသးဘူး။ ကတ္ဆက္ေခြလို အေပၚကေန အဖုန္းေလးထြက္လာျပီး သြင္းရတာ။ သံုးေလးေခြၾကည့္ျပီးသြားရင္ စက္ပူလာလို႔ အနားေပးရေသးတယ္။ ဒီၾကားထဲ အေခြေတြက မိႈတက္လို႔ ဟက္ေတြ ခ်ီးတက္တယ္ဆိုလား အဝတ္စျဖဴျဖဴမွာ အရက္ျပန္သုတ္ျပီး ဟက္ခ်ီးေဆးေပးရေသးတယ္။ တုန္ျခင္းမႈန္ျခင္းေတာ့ သီးခံပါေခတ္ကို။

အ့ဲဒီလိုေနရက္ေတြဆိုရင္ေတာ့ ေရခ်မ္းတို႔ ကေလးေတြကေပ်ာ္ေပါ့။ အိမ္ခြဲေနၾကတဲ့ ေမာင္ႏွမဝမ္းကြဲေတြ၊ အေဒၚ ဦးေလးေတြ အဖိုးအဖြားအိမ္မွာလာစု၊ ကေလးေတြက ေဆာ့ၾက၊ လူၾကီးေတြကေတာ့ ခ်က္ၾကျပဳတ္ၾက၊ စားၾကေသာက္ၾကနဲ႔ တကယ့္ကို ေပ်ာ္စရာေကာင္းလွတဲ့ အခ်ိန္ေလးေတြေပါ့။ ေရခ်မ္း့အဘိုးတစ္ေယာက္ရွိတယ္၊ အသက္က အဲတုန္းက ၉၀နီးပါးေပါ့။ သူက ခုေခတ္လူေတြလို မ်က္စိမႈန္ျခင္း မရွိဘူး။ ဇာတ္ေတာ့အေတာ္ၾကိဳက္ဗ်။ ဒီလိုေန႔ေတြမ်ိဳးဆို သူက သေဘာသိပ္ေခြ႕တာေပါ့။ ပံုမွန္ ခုႏွစ္နာရီေဒါင္ အိပ္ေနၾက ေရခ်မ္းတို႔အဘိုး အဲဒီေန႔ဆိုရင္ ညသန္းေခါင္ေက်ာ္လို႔ မနက္အာရုဏ္ေတာင္ကူးေတာ့မယ္ မနဲကို သြားအိပ္ခိုင္းရတယ္။

ေရခ်မ္းတို႔ ကေလးေတြကလည္း ဘာရမလဲ၊ စဖြင့္ျပတာနဲ႔တင္ ကာတြန္းကား၊ အက္ရွင္ကား၊ Home Alone တို႔လို႔ ကေလးဇာတ္လမ္းေလးေတြ စျပမွ၊ မဟုတ္လို႔ကေတာ့ ျပႆနာကို မီးတုတ္နဲ႔ရိႈ႕တာပဲ။ လူၾကီးေတြကလည္း အဲဒီတုန္းကဆို အဂၤလိပ္ေခြ သိပ္ဌားမျပခ်င္ဘူး။ အဲဒီတုန္းကဆို အေနာက္တိုင္းလို နမ္းတာျပရင္ေတာင္ ရစ္ၾကည့္တယ္။ ဘာဘာညာညာ ခၽြတ္တာ၊ ေပၚတာမ်ိဳးဆိုလို႔ကေတာ့ တီဗီကိုေတာင္ ပိတ္ျပီး ေက်ာ္ၾကည့္ၾကတယ္။ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္တဲ့ ကေလးေတြအေပၚ အေရာင္မစြန္းေစခ်င္တဲ့ သေဘာေတြျဖစ္မွာေပါ့။

အခုေခတ္မွာေတာ့ အဂၤလိပ္ဇာတ္လမ္းတြဲေနရာမွာ တရုတ္ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ား၊ ကိုရီးယားဇာတ္လမ္းတြဲမ်ား အစားထိုးဝင္ေရာက္လာပါျပီ။ ျမန္မာ့အသံအျပင္ကို ျမဝတီတို႔၊ MRTV-4တို႔၊ Movie-5တို႔ စတင္ေျပာင္းလဲ ေနရာယူလာၾကပါျပီ။ တယ္လီေဗးရွင္းလို႕အစျပဳလာတဲ့ ျမန္မာမႈျပဳေတာ့ အေပၚစက္၊ တီဗီဆိုတာကေတာ့ ေခတ္ကာလ ေရႊလွ်ားလာမႈနဲ႔အတူ တုန္ျခင္းမႈန္ျခင္း သီးခံပါေခတ္မွေန Flat TV၊ LCD တို႔လို႔ ရုပ္သံၾကည္လင္ျပတ္သားမႈ HD ေခတ္ေတြ ျဖစ္လာပါျပီ။ မိုႏိုအသံေခတ္ကေန စတီရီယို၊ Hifi ၊ Surround စသျဖင့္ အသံထြက္ေကာင္းတဲ့စနစ္ေတြျဖစ္လာပါျပီ။ ေပၚေပါက္လာသမွ် စနစ္အသစ္သစ္ေတြ အေပၚမွာ အမွီ အမဲလိုက္ေနရတဲ့ ေရခ်မ္းတို႔ရဲ႕ တယ္လီေဗးရွင္း ကိုက္ခဲမႈၾကီးကေတာ့ ဆံုးခန္းတိုင္မွာ မဟုတ္ေသးပါဘူး။

ဆက္လက္ၾကိဳးစားပါဦးမည္။
© ခ်မ္းလင္းေန

Saturday, January 22, 2011

မင္းသိခၤ၏ စာအုပ္မ်ား


 1. မင္းသိခၤ - ဆားပုလင္း ႏွင္းေမာင္ႏွင့္ တပြဲစား ဦးေႏွာ (ဝတၱဳတိုမ်ား)
 2. မင္းသိခၤ - ဆားပုလင္း ႏွင္းေမာင္ႏွင့္ ပ်ားဆြဲမုတ္ဆိတ္
 3. မင္းသိခၤ - ဆားပုလင္း ႏွင္းေမာင္ႏွင့္ ဘမ်ိဳးဘိုးတူဘယ္သန္ဘမွန္ ၁
 4. မင္းသိခၤ - ဆားပုလင္း ႏွင္းေမာင္ႏွင့္ ဘမ်ိဳးဘိုးတူဘယ္သန္ဘမွန္ ၂
 5. မင္းသိခၤ - ဆားပုလင္း ႏွင္းေမာင္ႏွင့္ မမင္းျဖဴ မွန္မွန္ေျပာ
 6. မင္းသိခၤ - ဆားပုလင္း ႏွင္းေမာင္ႏွင့္ ျမိဳင္မဟာ မျမေလး
 7. မင္းသိခၤ - ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္ႏွင့္ ပိတုန္းသံုးေကာင္
 8. မင္းသိခၤ - ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္က စိန္ေခၚျခင္း
 9. မင္းသိခၤ - စေနေမာင္ေမာင္ပါဝင္သည့္မဟူရာ
 10. မင္းသိခၤ - ေပ်ာ္ပါတယ္ေမာင္ျပည္သိမ္း
 11. မင္းသိခၤ - ျမင္းကပါအက်ဥ္းသား
 12. မင္းသိခၤ - ဘဝဝကၤပါ
 13. မင္းသိခၤ - ေျမေလွ်ာက္ဝိဇၨာေရႊျမသာ-၁
 14. မင္းသိခၤ - ေျမေလွ်ာက္ဝိဇၨာေရႊျမသာ-၂
 15. မင္းသိခၤ - ေျမေလွ်ာက္ဝိဇၨာေရႊျမသာ-၃
 16. မင္းသိခၤ - ပုဏၰားဘကြန္း-၁
 17. မင္းသိခၤ - ပုဏၰားဘကြန္း-၂
 18. မင္းသိခၤ - မတတ္ပါ့
 19. မင္းသိခၤ - ျမနန္းႏြယ္
 20. မင္းသိခၤ - ျမရည္ကံသာ
 21. မင္းသိခၤ - ျမိဳင္ေဟဝန္
 22. မင္းသိခၤ - မဃဝါဇိတ္
 23. မင္းသိခၤ - မိုးနဲ႔ေျမ
 24. မင္းသိခၤ - မိုးႏွင့္အတူ
 25. မင္းသိခၤ - မေနာမယ ကိုပီတာ
 26. မင္းသိခၤ - မေနာမယ ထမင္းဝိုင္း
 27. မင္းသိခၤ - မေနာမယ ျမသက္လည္
 28. မင္းသိခၤ - မေအာင္ရင္
 29. မင္းသိခၤ - မင္းနန္သူႏွင့္ဂမၻီရေလာကဝတၳဳတိုမ်ား
 30. မင္းသိခၤ - ျဖစ္ခ်င္တာျဖစ္ ေမာင္ဘခ်စ္ ၁
 31. မင္းသိခၤ - ျဖစ္ခ်င္တာျဖစ္ ေမာင္ဘခ်စ္ ၂
 32. မင္းသိခၤ - ရာဇဝင္ထဲကလို မင္းသား
 33. မင္းသိခၤ - သူေတာ္စင္မေလးပု႑ရိက
 34. မင္းသိခၤ - ေပတလူ
 35. မင္းသိခၤ - ေရေမ်ာကမ္းတင္ ေအာင္ဘဒင္
 36. မင္းသိခၤ - မင္းဘာသိလို ့လဲ
 37. မင္းသိခၤ - ဘဝစာမ်က္ႏွာအပိုင္းအစမ်ား
 38. မင္းသိခၤ - ယၾတာမ်ား
 39. မင္းသိခၤ - တားေရာ့ေဟာနည္း
 40. မင္းသိခၤ - တူေသာဝတၳဳတိုမ်ား
 41. မင္းသိခၤ - ဝတၳဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္ ၃
 42. မင္းသိခၤ - မင္းေမးတိုင္းငါကေျဖရမွာလား
 43. မင္းသိခၤ - မမႀကီးႏွင့္ စာခ်ဳပ္တစ္ေစာင္(ဝတၳဳတို)

Saturday, January 15, 2011

စုေဆာင္းမိခဲ့သမွ် အဘိဓာန္မ်ား (PDF)


ကၽြန္ေတာ္ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အခု အဘိဓာန္(PDF) စာအုပ္ေတြထဲက တစ္ခ်ိဳ႕စာအုပ္ေတြက စာေရးသူမူလပိုင္ရွင္မ်ားက ေခါင္းစဥ္တပ္ယူထားတဲ့ အဘိဓာန္ စာအုပ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕စာအုပ္ေတြကလည္း အဘိဓာန္အဆင့္ မဟုတ္ေပမယ့္လည္း ေလ့လာသင့္ ေလ့လာေကာင္းတဲ့ စာအုပ္ေကာင္းေတြအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ဒီမွာပဲ လင့္မွတ္တမ္းတင္ထားတာပါ။

ဒီစာအုပ္ေတြအကုန္လံုးကို Google ထဲကေန တူးဆြထားတာေတြပါ။ တကယ္ဆိုရင္ Google ၾကီးဟာလည္း
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလ့လာစုေဆာင္းလိုသူေတြအတြက္ အမွန္တကယ္ေကာင္းမြန္ ျပည့္စံုတဲ့ အဘိဓာန္တစ္ခုလိုပါပဲ။ ေလ့လာမႈမဆံုးႏိုင္တဲ့ ေနရာေကာင္းတစ္ေနပါပဲ။

တခ်ိဳ႕စာအုပ္ေတြကိုေတာ့ စာအုပ္မ်ား ဆိုတဲ့ေနရာမွာပဲ လင့္ေပးထားပါေသးတယ္။ ေလလာလိုခ်င္ရင္ေတာ့ သြားျပီးေလ့လာႏိုင္ပါေသးတယ္။ စာအုပ္ေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္ ေရွးၾကျပီး ရွားပါးစာအုပ္ေတြပါ။ ကၽြန္ေတာ္ စုေဆာင္းေလ့လာရင္းနဲ႔မွ အေနာက္တိုင္းသားေတြရဲ႕ အဓိက အေၾကာင္းအရာကို ေလ့လာမိပါေသးတယ္။ သူတို႔ေတြ ဘာေၾကာင့္မ်ား ဒီလို တိုင္းတပါးသားေတြရဲ႕စာေပေတြကို ေလ့လာဆည္းပူး ေရးသားထားခဲ့ၾကရလဲ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းပါ။

အေနာက္တိုင္းသားေတြဟာ သူတို႔ ကိုလိုနီ နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ သူတို႔ရဲ႕ ခရစ္ယာန္ဘာသာ သာသနာျပဳလိုျခင္း၊ သူတို႔ ေရာက္ရွိ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့ေသာ ေနရာေဒသမ်ားရွိ လူမ်ိဳးေတြရဲ႕အေၾကာင္း၊ စကား၊ စာေပမ်ားကို အရင္ေလ့လာၾကပါတယ္။ တကယ့္ တကယ္တမ္းၾကေတာ့ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြ အေပၚမွာ ဒီလိုစာေပေလ့လာျပဳစုျခင္းေတြဟာ အက်ိဳးရွိသေယာင္ႏွင့္ သူတို႔အေနာက္တိုင္းသားေတြ အတြက္ေတာ့ တကယ္ကို ေနာင္တခ်ိန္မွာ သူတို႔အက်ိဳးအတြက္ စြန္႔ဦးေလ့လာမႈေတြပါပဲ။

ဒါေပမယ့္လည္း အျခားတဖက္က ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာစာေပ၊ ျမန္မာသဒၵါ၊ ျမန္မာယဥ္ေက်းမႈေတြဟာ ၁၈ရာစုအလယ္ပိုင္း အေနာက္တိုင္းသားေတြ ေလ့လာမွတ္တမ္းျပဳခဲ့ၾကလို႔လဲ အခုေခတ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သူတို႔ရဲ႕ အဂၤလိပ္ဘာသာကို ေလ့လာသင္ယူတဲ့အခါမွာ အေတာ္ကိုအက်ိဳးျပဳ အေထာက္အကူေပးတယ္ဆိုတာေတာ့ ျငင္းစရာမရွိပါဘူး။


PDF ျမန္မာ အဘိဓာန္မ်ား

 • ဦးဟုတ္စိန္ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္-ပါဠိ အဘိဓာန္
  ျပဳစုေရးသားသူကေတာ႔ ဦးဟုတ္စိန္ျဖစ္ျပီး ၁၉၈၁ မွာ ရုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ႔ပါတယ္။ ဦးဟုတ္စိန္ဟာ ဘီေအ (ဂုဏ္ထူး)၊ ဘီအယ္လ္ ဘဲြ႔ထူးမ်ားကုိ ရရွိထားတဲ႔ ေခတ္ပညာတတ္ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးတစ္ေယာက္ပါပဲ။ ဒီစာအုပ္ကို ျပဳစုဖုိ႔ ႏွစ္ ၃၀ ၾကာ ရင္းႏွီးခဲ႔ရတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ထုတ္ေဝသူကလည္း သူကုိယ္တုိင္ပါပဲ။ မဥၨဴသကစာေပက ရုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝပါတယ္။ တင္ျပထားသူကေတာ့ ကိုရန္ေအာင္ ဆီကပါ။

 • သုေတသနသရုပ္ျပ ဘာသာေရး အဘိဓာန္PDF
  ဖ်ာပံုတိုက္သစ္ဆရာေတာ္ အဂၢမဟာပ႑ိတ အရွင္ၾသဘာသာဘိဝံသ ေရးသားစီရင္သည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ သာသနာေရးဦးစီးဌာနမွ တတိယအၾကိမ္ထုတ္ေဝသည္။၂၀၀၇တြင္ တစ္ၾကိမ္၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ၾကိမ္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျပီး PDF စာအုပ္အျဖစ္ ဦးျဖဴဝင္းမွ ထုတ္ေဝသည္။ ဗုဒၶစာေပမ်ားကို အေျချပဳထားျပီး အေတာ္ျပည့္စံုသည့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား ဖတ္ရႈေလ့လာသင့္သည့္ အဘိဓာန္စာအုပ္ျဖစ္သည္။



 • ဥပေဒေရးရာ ေဝါဟာရ အဘိဓာန္
  ဥပေဒႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ စကားလံုးမ်ားကို ေလ့လာလိုက္စားသူေတြအတြက္ အသံုးဝင္ႏိုင္တဲ့ အဂၤလိပ္ - ျမန္မာ ဥပေဒအဘိဓာန္ပါ။ ဦးေက်ာ္ေဇယ် ေရးသားျပဳစုထားျပီး စစ္သည္ေတာ္စာေပမွ ထုတ္ေဝထားတာပါ။ PDF Version တင္ေပးတာကေတာ့ ခ်ယ္ရီသစၥာ မွျဖစ္ပါတယ္။

 • ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ အဘိဓာန္
  ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ (ရာဇသတ္ၾကီး) ပုဒ္မမ်ား ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာလိုက္စားသူေတြအတြက္ အသံုးဝင္ႏိုင္တဲ့ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒအဘိဓာန္ ေနာက္တစ္အုပ္ပါ။ ဦးေက်ာ္ေဇယ် ေရးသားျပဳစု ထုတ္ေဝထားတာပါ။ PDF Version တင္ေပးတာကေတာ့ ခ်ယ္ရီသစၥာ မွျဖစ္ပါတယ္။


 • ဦးဆန္းလြင္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ခရီးေဆာင္ အဘိဓာန္(or)Google Doc
  ဦးဆန္းလြင္(အရွင္အာဒိစၥရံသီ) ေရးသားျပဳစုထားတဲ့ 2 in 1 Travellers ျမန္မာ - အဂၤလိပ္ - ျမန္မာ အဘိဓာန္စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ စာေရးသူအဆိုအရ ျမန္မာစာ ျမန္မာစကားလို ေလ့လာလိုတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အတြက္ ေရးသားျပဳစုထားတဲ့ စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာစာလို႔သာ ေျပာရတယ္။ တကယ္ေရးသား ထားတာေတြက ျမန္မာအသံထြက္ အဂၤလိပ္စာ Burglish ေတြနဲ႔ပါ။

 • An English and Burman Vocabulary By George.H.Hough (1825)
  ေဂ်ာ့ေဟာင္းက ပထမဆံုး အဂၤလိပ္ျမန္မာ စာလံုးေဝါဟာရ စာအုပ္ကို စတင္ျပဳစုခဲ့သူပါ။ သူရဲ႕ ေဝါဟာရက်မ္းဟာ အဘိဓာန္ျဖစ္ဖို႔ အဆင့္မလံုေလာက္ေသးေပမယ့္လဲ ဒါဟာလဲ ကၽြန္ေတာ္စိတ္ထင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြအတြက္ ပထမဆံုးေသာ အဂၤလိပ္ျမန္မာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အေရး လမ္းစတစ္ခုလို႔ေတာ့ ထင္ပါတယ္။ စာမ်က္ႏွာ ၄၂၄ မ်က္ႏွာရွိျပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံ စီရမ္ပိုလ္(Serampore)ကေန ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝတာျဖစ္ပါတယ္။

 • A Dictionary, English and Burmese, Charles Lane (1841) Google Books
  ပထမဆံုးေသာ အဂၤလိပ္ျမန္မာ အဘိဓာန္ၾကီးကို အင္းဝျမိဳ႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ လာေရာက္ေနထုိင္ေသာ Mr Charles Lane ႏွင့္ မကၡရာမင္းသားၾကီး (၁၁၅၃-၁၂၀၀)တို႔ ေရးသားခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၈၃၀ ကေန ျပီးေတာ့ ၁၈၃၅ ထိေအာင္ ေရးသားတည္ျဖတ္ခဲ့ၾကျပီး ၁၈၄၁ခုၾကမွ India ႏိုင္ငံ Calcutta ျမိဳ႔ မွာရွိတဲ့ သာသနာျပဳစာပံုႏွိပ္တိုက္မွာ ပံုႏွိပ္ခဲ့တယ္တဲ့ အဲဒီ အဘိဓာန္ကို ဒီမိုင္း စကၠဴ ဆိုက္ၾကီး နဲ႔ျပဳလုပ္ထားျပီး စာမ်က္ႏွာ ၄၆၀ ပါဝင္သည္။ ဒီအဘိဓာန္ အေၾကာင္းကို ကိုညီလင္းဆက္ ဆီမွာလဲ ဒီလိုေရးသားထားပါတယ္။

 • Grammatical notices of the Burmese language By Adoniram Judson (1842)
  ယုသဒန္က ၁၈၄၂ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာသဒၵါ ဆိုျပီး ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ ျမန္မာစာ သဒၵါကို အဂၤလိပ္လို ရွင္းဆိုခ်က္မ်ားနဲ႔ စာအုပ္ထုတ္ေဝခဲ့ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္တြင္ စာမ်က္ႏွာ ရ၆ မ်က္ႏွာပါရွိျပီး ၁၈၄၂ ခု ဂ်ဴလိုင္လတြင္ ေမာ္လျမိဳင္ကေန ထုတ္ေဝခဲ့တာပါ။ အဘိဓာန္ မဟုတ္ေပမယ့္လဲ ေလ့လာေကာင္းမယ့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ပါ။

 • Anglo-Burmese dictionary by George.H.Hough (1845) (or) Digital General Collection
  ေဂ်ာ့ေဟာင္းဟာ ၁၈၄၅ ခုႏွစ္ၾကမွပဲ သူကိုယ္တိုင္ သူ႔စာအုပ္ကို အဂၤလိုဘာမား အဘိဓာန္ဆိုျပီး နာမည္တပ္ခဲ့ေသာ အဘိဓာန္စာအုပ္ကို ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။ စာမ်က္ႏွာ ၃၄၆ မ်က္ႏွာရွိတဲ့ ဒီအဘိဓာန္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမာ္လျမိဳင္ကေန ထုတ္ေဝခဲ့တာပါ။

 • A Dictionary English and Burmese By Adoniram Judson (1849) (First Edition)
  ယုသဒန္ရဲ႕ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အဘိဓာန္ကို ပထမအၾကိမ္ ဇန္နဝါရီ ၁၈၄၉ ခုႏွစ္မွာ စတင္ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။ စာမ်က္ႏွာ ၅၈၉ မ်က္ႏွာ ပါရွိျပီး သူေခတ္သူ႕ကာလက သူ႔အရင္ထုတ္ေဝခဲ့တဲ့ ခ်ာလိန္းအဘိဓာန္ႏွင့္ ေဂ်ာ့ေဟာင္းအဘိဓာန္ေတြထက္ အဘိဓာန္ ဟုေခၚဆိုမွတ္ယူႏိုင္တဲ့ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္လွတဲ့ အဘိဓာန္တစ္အုပ္ျဖစ္ပါသည္။ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕မွေန ထုတ္ေဝခဲ့တာပါ။

 • Burmah and the Burmese By Kenneth Robert Henderson Mackenzie (1853)
  ျမန္မာႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား စာအုပ္ကို Kenneth Robert Henderson Mackenzie ကေရးသားသည္။ ၁၈၅၃ ခုႏွစ္တြင္ လန္ဒန္မွ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသည္။ စာမ်က္ႏွာ ၂၁၂ ပါရွိသည္။ ျမန္မာျပည္အေၾကာင္းကို အင္းဝလက္ထက္မွ စျပီးေဖာ္ျပထားသည္။

 • English-Burmese dictionary By Adoniram Judson (1877) (Third Edition)
  ယုသဒန္ရဲ႕ အဂၤလိပ္ျမန္မာ အဘိဓာန္ကို ေနာက္ထပ္ျပီး ဒုတိယအၾကိ္မ္ (၁၈၆၆) ခုႏွစ္မွာတစ္ၾကိမ္၊ တတိယအၾကိမ္ (၁၈၇၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ) မွာတစ္ၾကိမ္ မူလပထမ အဘိဓာန္စာအုပ္ကို စာလံုးအသစ္မ်ား ထပ္မံျဖည္ျပီး ဆက္လက္ထုတ္ေဝခဲ့ပါတယ္။ ဆရာၾကီးယုသဒန္ဟာ ၁၈၅၀ မွာ ကြယ္လြန္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဒုတိယအၾကိမ္နဲ႔ တတိယအၾကိမ္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းတို႔မွာ သူကိုယ္တိုင္ မဟုတ္ေသာ္လည္း သူ၏ မူရင္းအဘိဓာန္မ်ားကို အေျခထားတဲ့အတြက္ ယုသဒန္(ဂ်က္ဆင္) အဘိဓာန္လို႔ ေခါင္းစဥ္တပ္ထားရတယ္လို႕ ကၽြန္ေတာ္ ထင္ျမင္မိပါတယ္။ တတိယအၾကိမ္ထုတ္ေဝျခင္းကို ရန္ကုန္မွာ ထုတ္ေဝခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ မူလ အဘိဓာန္ကို အေျခခံျပီး စာလံုးအဓိပၸါယ္အသစ္ ၅၀၀ ထပ္ေပါင္းထည့္ထားသည္။ စာမ်က္ႏွာ ၈၄၆ မ်က္ႏွာရွိပါသည္။

 • Vocabulary and phrase book in English and Burmese, by Cephas Bennett (1886)
  အဂၤလိပ္ - ျမန္မာ စာလံုးေဝါဟာရ ႏွင့္ ဘာသာစကားေျပာစာအုပ္ကို Rev.C.Bennett က ျပဳစုခဲ့သည္။ တတိယအၾကိမ္ထုတ္ေဝျခင္းတြင္ M.H.Eveleth က စိစစ္တည္ျဖတ္ေပးထားသည္။ ရန္ကုန္မွ ၁၈၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ စာမ်က္ႏွာ ၁၅၇ မ်က္ႏွာပါရွိသည္။

 • Burmese Pocket Dictionary By Adoniram Judson (1887) PDF မူရင္းေနရာ (or) Digital General Collection
  ျမန္မာေပါ့ကဒ္ အဘိဓာန္စာအုပ္ကို ယုသဒန္ရဲ႕ အဘိဓာန္စာအုပ္မွ မွီျငမ္းကိုးကားထားျပီး အဂၤလိပ္မွ ျမန္မာ ျပန္ဆိုမႈကို F.D. Phinney,M.A ဆိုသူက ျပဳစုျပီး ျမန္မာမွ အဂၤလိပ္ကို F.H. Eveleth ဆိုသူက ျပဳစုထားတာျဖစ္သည္။ စာမ်က္ႏွာ ၃၈၆ မ်က္ႏွာပါရွိျပီး ၁၈၈၇ ဇန္နဝါရီမွာ ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။

 • The Judson Burmese-English dictionary (1921) PDF မူရင္းေနရာ
  ယုသဒန္၏ အဘိဓာန္ကို အေျချပဳျပီး Robert Charles Stevenson (1851- 1905) ႏွင့္ Frederick Howard Eveleth(1843-1932) တို႔က စီစစ္တည္းျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ေရွးျမန္မာ၏ အကူအညီမ်ား ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။စာမ်က္ႏွာ ၁၁၃၅ မ်က္ႏွာရွိသည္။ တကယ္အသံုးဝင္ ေလ့လာစရာေကာင္းမြန္တဲ့ ျမန္မာ - အဂၤလိပ္ အဘိဓာန္ စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။

 • Historical Dictionary of Burma by Donald M. Seekins(2006)
  ဗမာ့သမိုင္း အဘိဓာန္ကို Donald M. Seekins က အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားခဲ့ျပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝတာျဖစ္ပါသည္။စာမ်က္ႏွာ ၅၆၅ မ်က္ႏွာရွိသည္။ Scarecrow Press မွထုတ္ေဝသည္။



ဆက္လက္ၾကိဳးစားပါဦးမည္။
© ခ်မ္းလင္းေန

  Wednesday, January 12, 2011

  စုေဆာင္းမိခဲ့သမွ် အဘိဓာန္မ်ား (Offline)


  ဒီတခါေတာ့ Offline အဘိဓာန္လို႔ နာမျပဳထားတဲ့ ျမန္မာ အဘိဓာန္ ေဆာ့ဒ္ဝဲေလးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဘိဓာန္ေဆာ့ဒ္ဝဲေလးေတြကို ဘယ္လိုဘယ္ပံု သြင္းယူသံုးစြဲရမယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လဲ အေသးစိတ္ မရွင္းျပတတ္ပါဘူး။ အေသးစိတ္နားလည္ခ်င္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ေပးထားတဲ့ မူရင္းဆိုဒ္မ်ားကေနတဆင့္ပဲ ေလ့လာေပးၾကပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အၾကမ္းျဖင့္ ရွင္းျပထားတာရယ့္ မူလေနရာေတြကို ညႊန္းျပထားတာရယ္ပဲ လုပ္ထားတာပါ။ မူရင္းေဆာဒ္ဝဲပိုင္ရွင္မ်ားကိုလဲ ခြင့္မေတာင္းမိပဲ လင့္ခ်ိတ္ထားမိတဲ့အတြက္လည္း ကၽြန္ေတာ္ကို နားလည္မယ္လို႔လဲ ထင္ပါတယ္။ အြန္လိုင္းေပၚမွာ ပ်ံထြက္ေရာက္ရွိေနတဲ့ အဘိဓာန္ေဆာ့ဒ္ဝဲလင့္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္ဆီကမွာ စုေဆာင္းထားတာပါ။

  တခ်ိဳ႕ေဆာဒ္ဝဲေတြ က်န္ရွိေနေသေပမယ့္လည္း လင့္ေသေနတာတို႔၊ Out of Date ျဖစ္ေနတာတို႔၊ ပိုက္ဆံေပးဝယ္ယူသံုးဆြဲရတာတို႔၊ သံုးရသူေတြအတြက္လည္း အဆင္မေျပလည္ႏိုင္တာတို႔ေၾကာင့္ လင့္မေဖာ္ျပပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္အထင္ ကၽြန္ေတာ္မသိေသးတဲ့ အျခားအျခားေသာ အဘိဓာန္ေဆာဒ့္ဝဲေကာင္းေလးေတြလဲ ရွိေနေကာင္းရွိေနၾကမွာပါ။ ေနာင္တြင္လည္း ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြအတြက္ သင့္ေတာ္အသံုးဝင္မည့္ အဘိဓာန္ေဆာ့ဒ္ဝဲေလးမ်ား မ်ားစြာေပၚထြန္းလာေကာင္း ေပၚထြန္းလာႏိုင္ၾကပါဦးမည္။ တီထြင္ၾကံဆ ေဝမွ်ထုတ္လုပ္ သူအေပါင္းတို႔ကိုလည္း ေက်းဇူးသက္ကာရအထူးတင္ရွိျပီး အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ေလးစားအားေပးေနပါမည္။



  Offline ျမန္မာ အဘိဓာန္ေဆာ့ဒ္ဝဲမ်ား

  • ျမန္မာ-အဂၤလိပ္အဘိဓာန္(wxPyDict 0.9.1 Alpha Pre)
   ကိုစိုးမင္း မာခ့္၏ ကိုယ္ပိုင္အတၱမ်ား နဲ႔ ကိုမင္းေက်ာ္တို႔ ဖန္တီးထားတဲ့ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ
   အဘိဓာန္ေဆာဒ္ဝဲေလးပါ။ အလြန္တရာမွကို ေကာင္းမြန္လွျပီး သံုးဖို႔အေကာင္းမြန္ဆံုးေသာ ေဆာဒ့္ဝဲအဘိဓာန္ေလးပါ။ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ (Ornagai, ကိုေစတန္), ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ (စိုင္း ျမန္မာ-အဂၤလိပ္), ကိုညီလင္းဆက္ ျပဳစုထားေသာ ျမန္မာေက်းရြာနာမည္မ်ားအဘိဓာန္ ကို အသံုးျပဳထားသည္။ ျမန္မာ အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ရွာေဖြတဲ့နည္းပါ။ ျမန္မာေဖာင့္ဆိုရင္လဲ ေဇာ္ဂ်ီ၊ Myanmar3၊ Ayar ေဖာင့္ေတြရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဒါကိုပဲသံုးတယ္။


  • iPhone English Myanmar wxPyDict အဘိဓာန္
   wxPyDict Project ကထပ္ ဖန္တီးလိုက္ျပန္တဲ့ IPhone Userေတြအတြက္ အဂၤလိပ္ - ျမန္မာ အဘိဓာန္ေလးပါ။ ျမန္မာေဖာင့္ေတာ့ အရင္သြင္းထားမွ ရႏိုင္မွာပါ။ Iphone Firmware Version 4.0 ေအာက္က Iphone ေတြဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာ ကီးဘုတ္ပါရတဲ့အတြက္ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ရွာေဖြအသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။


  • Oxford English Dictionary Portable
   ျမန္မာ အဘိဓာန္ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ္လိုရာကို ေခၚေဆာင္သယ္သြားႏိုင္တဲ့ Portable ေအာက္စဖို႔ထုတ္ အဂၤလိပ္ အဘိဓာန္ေလးပါ။ သံုးၾကည့္တာေကာင္းလို႔ ဒီထဲမွာ ေရာတင္ထားတာပါ။ 

  • UbiFind English-Myanmar Dictionary for Mobile Phones Sida Technology
   အဘိဓာန္ေတြက Iphone ေတြပဲလားဆိုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ က်န္တဲ့ ဖုန္းေတြအတြက္ပါ ရပါေသးတယ္။ Sida Technology ကထုတ္တဲ့ မိုလ္ဘိုင္းဖုန္း UbiFind အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အဘိဓာန္ ရွိပါတယ္။ အလကားကေတာ့ ၇ ရက္ပဲရတယ္။ျပီးေတာ့ ပိုက္ဆံေတာင္း ေတာ့တာပဲ။ အရမ္းသေဘာက်လို႔ ဝယ္သံုးလ်င္ရင္လဲ ရတယ္။ ၇ရက္တစ္ခါ ျပန္သြင္းျပီးသံုးေပါ့။

  • အဂၤလိပ္-ျမန္မာအဘိဓာန္ (Crystalrays.org)
   Technomation Studios, Myanmar Language Commission က ကိုထိန္လင္းထူးႏွင့္ ကိုထူးျမင့္ေနာင္တို႔က ဖန္တီးထားတဲ့ ျမန္မာ - အဂၤလိပ္ အဘိဓာန္ေဆာဒ့္ဝဲေလးပါ။ Version 1.0.1 ပါ။ Unicode Myanmar 3 ေဖာင့္သံုးထားတာပါ။ သူ႕ကို သုံးရတာလဲ ေကာင္းပါတယ္။

  • အဂၤလိပ္-ျမန္မာအဘိဓာန္ Portable
   Technomation Studios, Myanmar Language Commission က ကိုထိန္လင္းထူးႏွင့္ ကိုထူးျမင့္ေနာင္တို႔က ဖန္တီးထားတဲ့ ျမန္မာ - အဂၤလိပ္ အဘိဓာန္ေဆာဒ့္ဝဲေလးပါ။ Version 1.0.1 ပါ။ Unicode Myanmar 3 ေဖာင့္သံုးထားတာပါ။ အေပၚက အဘိဓာန္နဲ႔ အတူတူပါပဲ။အလြယ္တကူ သယ္သြားႏိုင္တဲ့ Portable ျမန္မာ အဂၤလိပ္ အဘိဓာန္ေလးပါ။

  • အဂၤလိပ္-ျမန္မာ စာသား၊အသံ၊ဓာတ္ပံု အဘိဓာန္ (Myanmar Dictionary Software)
   Myanmar Dictionary Software မွ တီထြင္လိုက္တဲ့ အဂၤလိပ္ ျမန္မာ အဘိဓာန္ေဆာ့ဒ္ဝဲေလးပါ။ သူမွာက စာလံုးမ်ားကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ စာသား သာမက အသံထြက္ေရာ၊ ဓာတ္ပံုေလးေတြနဲ႔ပါ ေလ့လာႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးထားပါတယ္။ အသံဖိုင္ႏွင့္ ဓာတ္ပံုဖိုင္ကေတာ့ သတ္သတ္ဆီ ေဒါင္းယူျပီး ထည့္သြင္းရတာပါ။ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ ကိုသံုးထားတာပါ။ အဂၤလိပ္လိုရိုက္ႏွိပ္ျပီး ျမန္မာလိုရွာေဖြျခင္း စနစ္ပါ။

  • ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ အဘိဓာန္(Myanmar Dictionary Software)
   Myanmar Dictionary Software မွ တီထြင္လိုက္တဲ့ ျမန္မာ - အဂၤလိပ္ အဘိဓာန္ ေဆာ့ဒ္ဝဲေလးပါ။ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ ကိုသံုးထားတာပါ။ ျမန္မာလိုရိုက္ျပီး အဂၤလိပ္အဓိပၸါယ္ရွာတဲ့ နည္းပါ။

  • English – Myanmar Dictionary 2nd Edition (CD Rom) Rar 1, Rar 2, Rar 3
   ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာစာအဖြဲ႔ဦးစီးဌာနႏွင့္ Wisdom Power Co., Ltd တို႔ ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္ေသာ ဤ အဂၤလိပ္ – ျမန္မာ အဘိဓာန္ CD-ROM ျဖစ္ပါတယ္။ Rar ဖိုင္ သံုးဖိုင္ပါ။ ေဒါင္းျပီး ဆက္လိုက္ျပီးရင္ေတာ့ ေခြနဲ႔ ဘန္းရင္ဘန္း၊ မဘန္းခ်င္ရင္ေတာ့ MagicDisc နဲ႔ MagicISO ရွာျပီး သံုးေပါ့။ သံုးနည္းေတြ ဘာေတြေတာ့ မေျပာျပေတာ့ဘူး။ တင္ေပးသူကေတာ့ Goo's Blog ကျဖစ္ပါတယ္။

  • Lingvo 13 ရုရွား၊ဂ်ာမာန္၊အဂၤလိပ္၊ျမန္မာ အဘိဓာန္
   ABBYY ကထုတ္တဲ့ Lingvo X3 (German/Russian/English) Dictionary ကိုအေျခခံထားတာပါ။ သူရဲ႕ အဘိဓာန္ေဆာ့ဒ္ဝဲထဲကို ျမန္မာ - ရုရွ အဘိဓာန္ကို သြင္းယူတားတာပါ။ နည္းကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တိုက္ရိုက္လင့္ေပးထားတဲ့ ဟင္းလင္းျပင္ဆီမွာပဲ ေလ့လာလိုက္ပါ။ အသံုးလိုသူေတြ လိုမယ္ထင္လို႔ လင့္ေပးထားတာပါ။

  • အဂၤလိပ္-ျမန္မာ-ကရင္ အဘိဓာန္
   ျမန္မာတိုင္းရင္းသာ ညီေနာင္ဖြား ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ပါ အသံုးဝင္တဲ့ အဂၤလိပ္ - ျမန္မာ - ကရင္ အဘိဓာန္ေဆာ့ဒ္ဝဲေလးပါ။ ကရင္ေဖာင့္ KNUေဖာင့္ေတာ့ ရွိရမွာပါ။Microsoft .NET Framework Version 2.0 ေလးလဲလိုအပ္ပါတယ္။

  • English-Myanmar Dictionary (Microsoft Word Add-in)
   မသဲသဲေအး လုပ္ထားတဲ့ အဂၤလိပ္ - ျမန္မာ အဘိဓာန္ Microsoft Word Plugin ပါ။ Word 2007 နဲ႔ .Net 3.5 လိုအပ္ပါတယ္။ Unicode ေတြအတြက္ပဲ ေကာင္းပါတယ္။ ေဇာ္ဂ်ီဆိုရင္ေတာ့ စာသားေတြ ကေမာက္ကမ ပါပဲ။ သံုးလို႔ေတာ့ အေတာ္ေကာင္းပါတယ္။

  ဆက္လက္ၾကိဳးစားပါဦးမည္။
  © ခ်မ္းလင္းေန

  Monday, January 10, 2011

  မိုးမိုး (အင္းလ်ား)၏ စာအုပ္မ်ား



  1. မိုးမိုး (အင္းလ်ား) - ဂ်ိဳး
  2. မိုးမိုး (အင္းလ်ား) - စိန္တပြင့္
  3. မိုးမိုး (အင္းလ်ား) - ညီမေလးကအခ်စ္ကိုကိုးကြယ္သတဲ့လား
  4. မိုးမိုး (အင္းလ်ား) - ဘယ္သူလာကူပါ့မယ္
  5. မိုးမိုး (အင္းလ်ား) - မသုဓမၼစာရီ
  6. မိုးမိုး (အင္းလ်ား) - မီးေရာင္ေအာက္ကိုဝင္လွ်င္
  7. မိုးမိုး (အင္းလ်ား) - မွတဆင့္
  8. မိုးမိုး (အင္းလ်ား) - ျမဴေမွာင္ေဝကင္း
  9. မိုးမိုး (အင္းလ်ား) - ေပ်ာက္ေသာလမ္းမွာစမ္းတဝါး
  10. မိုးမိုး (အင္းလ်ား) - ေမတၱာကမ္းနား အခ်စ္သစ္ပင္
  11. မိုးမိုး (အင္းလ်ား) - ေဝဒနာၾကာနီွပြင့္
  12. မိုးမိုး (အင္းလ်ား) - မဂၢဇင္းဝတၱဳရွည္မ်ား
  13. မိုးမိုး (အင္းလ်ား) - ျမန္မာျပည္မွာေနၾကသည္ ဝတၳဳတိုမ်ား
  14. မိုးမိုး (အင္းလ်ား) - ဝတၳဳတိုမ်ား- ၄
  15. မိုးမိုး (အင္းလ်ား) - သဇင္ပန္းသံုးခက္ ဝတၳဳတို
  16. မိုးမိုး (အင္းလ်ား) - ပိုစ္စကဒ္ေလးတစ္ေစာင္ ဝတၳဳတို
  17. မိုးမိုး (အင္းလ်ား) - မီးရထားျဖင့္ခရီးသြားရျခင္း ဝတၳဳတို
  18. မိုးမိုး (အင္းလ်ား) - သိကၡာရွိတဲ့မုန္ ့ဟင္းခါး ဝတၳဳတို

  Sunday, January 9, 2011

  စုေဆာင္းမိခဲ့သမွ် အဘိဓာန္မ်ား(Online)




  ကၽြန္ေတာ္ စုေဆာင္း ေလ့လာထားသမွ် Online, Offline, PDF ျမန္မာေတြႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အဘိဓာန္မ်ားေတြပါ။ ကၽြန္ေတာ္က အဘိဓာန္ေတြ ေလ့လာဆည္းပူးက်မ္းျပဳေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ဝါသနာအရ ေလ့လာစုေဆာင္းသူတစ္ေယာက္ပါ။ ပထမေတာ့  ဒီအတိုင္းလင့္ေတြပဲ ေပးျပီးေတာ့ တင္ထားမလို႔ပါပဲ။ ဒီအတိုင္းလင့္ေတြပဲ ေပးထားတာထက္စာရင္ ဘယ္အဘိဓာန္ေတြက ဘာေတြလဲ၊ ဘယ္သူေတြ ေရးသားထုတ္လုပ္ခဲ့တာလဲဆိုကို အၾကမ္းျဖင္း ေျပာျပေရးထားမယ္ဆိုရင္ စိတ္ဝင္စားသူေတြ အေနနဲ႔ေရာ၊ ေလ့လာလိုသူေတြ အေနနဲ႔ပါ ပိုေကာင္းမယ္ထင္လို႔ပါ။  ဒီအဘိဓာန္ေတြအေၾကာင္းကိုေတာ့ အေသးစိတ္ကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕မူရင္းလင့္ေတြမွာ  ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဖတ္မွတ္ရသေလာက္ပဲ ေရးသားမွာပါ။

  ျမန္မာေတြႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာလို႔ နာမဝိေသသနျပဳရျခင္းကေတာ့ အားလုံးလိုလိုကေတာ့ ျမန္မာစာကို အေျချပဳထားၾကေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ဟာေတြက ျမန္မာစာျဖင့္မဟုတ္လို႔ပါ။ ျမန္မာအဘိဓာန္ လို႔သာဆိုရတယ္  တခ်ိဳ႕တေလကေတာ့ ျမန္မာစာ၊ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြနဲ႔  ဆက္စပ္မယ္ထင္တဲ့ဟာေလးေတြပါ တင္ေပးထားပါတယ္။ ဥပမာဆိုရရင္ - သကၠတ အဂၤလိပ္  အဘိဓာန္ လိုမ်ိဳးဆို ကၽြန္ေတာ္လည္း ဒီစကားနားမလည္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္  ဗုဒၶဘုရားရွင္ရဲ႕ ဘာသာစကားမို႕ပါ။ အဘိဓာန္လို႔ ေခါင္းစဥ္နာမျပဳထားေပမယ့္လည္း တခ်ိဳ႕ေတြကေတာ့ အဘိဓာန္အဆင့္ မဟုတ္ေလာက္ေပမယ့္ ေလ့လာလိုသူေတြ အက်ိဳးရွိဖို႔ ဒီေနရာ  ဒီေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာပဲ တင္ေပးထားပါတယ္။

  မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ  အသံုးလိုတဲ့သူအတြက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ စုေဆာင္းမႈၾကီးဟာ  အရာေရာက္မယ့္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း စုေဆာင္းထားသမွ်  အားလံုးနီးပါးကို မနားလည္ပါဘူး။ ေလ့လာရင္း မွတ္သားထားရတာပါ။  ေနာက္ေနာင္ေတြ႔ရွိလာဦးမည့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔နဲ႔ ပတ္သတ္ဆက္ႏြယ္ႏိုင္တဲ့  အဘိဓာန္ေတြဆိုလည္း ထပ္ျပီးမွ်ေဝသြားမွာပါ။ အမွားပါတာရွိရင္လဲ ကၽြန္ေတာ့္  အားနဲခ်က္မို႔ ေထာက္ျပျပီး နားလည္ ခြင့္လႊတ္ေပးၾကပါ ခင္ဗ်ာ။



  အြန္လိုင္း ျမန္မာ အဘိဓာန္မ်ား

  • ျမန္မာ - အဂၤလိပ္ အြန္လိုင္းအဘိဓာန္(All Channel Dictionary)
  • All Channel For All Myanmar ကတင္းထားတဲ့ Online အဘိဓာန္ေလးပါ။ သူက NyiMyanmar1 ေဖာင့္ကို သံုးထားတာပါ။ သူဆီမွာ အဂၤလိပ္လို အသံထြက္ ေပးတဲ့ Pronunciation Help စနစ္ပါပါတယ္။ ျမန္မာ မွ အဂၤလိပ္၊ အဂၤလိပ္မွ ျမန္မာ ရွာေဖြနည္းစနစ္ပါ။

  • ျမန္မာ - အဂၤလိပ္ အြန္လိုင္းအဘိဓာန္(Burmese Dictionary.org)
   Burmese Dictionary.org ကတင္ထားတဲ့ Online ျမန္မာ - အဂၤလိပ္ - ျမန္မာ အဘိဓာန္ပါ။ မူပိုင္ကေတာ့ Praha, Czech Republic မွ Burma Center Prague က တီထြင္ထားတာပါ။ Wwin_Burmese1 ေဖာင့္ကို သံုးထားပါတယ္။ သင့္က Firefox Browsers 3.5 အထက္သံုးခဲ့မယ္ဆိုရင္ Auto Font Loading စနစ္ပါပါတယ္။ ျမန္မာစာရိုက္ဖို႔ ခက္ေနသူေတြအတြက္လဲ Virtual Keyboard ေလးထည့္တားေပးပါတယ္။ သူ႔မွာမရွိေသးတဲ့ ျမန္မာစာလံုးမ်ား ေတြ႔ရွိရင္လဲ ထပ္ထည့္ေပါင္းေပးလို႔ရတဲ့ Add a new word ေလးလုပ္ေပးထားပါတယ္။သူလညိးပဲ ျမန္မာ - အဂၤလိပ္ - ျမန္မာ ရွာေဖြနည္းစနစ္ပါ။


  • အဂၤလိပ္ - ျမန္မာ အြန္လိုင္းအဘိဓာန္(အရိုင္းပန္း)
   အရိုင္းပန္းကေန တင္ထားတဲ့ အဂၤလိပ္ - ျမန္မာ အြန္လိုင္းအဘိဓာန္ေလးပါ။ သူ႔ရဲ႕ထူးျခားခ်က္ကေလးကေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕ အဂၤလိပ္စလံုးေတြဆိုရင္ ပံုေလးေတြနဲ႔ေဖာ္ျပျပီး ျမန္မာအသံထြက္ စာလံုးေလးေတြနဲ႔ ေဖၚျပေလ့ရွိပါတယ္။ စာလံုးေတြရဲ႕ Idiomေတြကိုပါ ျမန္မာလို ရွင္းလင္းထားေပးပါတယ္။

  • MMnet ျမန္မာ - အဂၤလိပ္ အြန္လိုင္းအဘိဓာန္
   ျမန္မာအင္တာနက္ Myanmar-Myanmar.net မွ ျမန္မာ - အဂၤလိပ္ - ျမန္မာ အြန္လိုင္းအဘိဓာန္ပါ။ ဒီအဘိဓာန္မွာ စာလံုးေပါင္း ၃၃၀၀၀ ေက်ာ္ပါ၀င္ၿပီး Myanmar NLP.org.mm ၏ Windows English-Myanmar Translator ဆိုသည့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲကို အေျခခံထားပါတယ္။ ျမန္မာစာလံုးကုိ ႐ိုက္ထည့္ၿပီးျဖစ္ေစ၊ အဂၤလိပ္အဓိပၸာယ္သိလိုလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အဂၤလိပ္စာလံုး၏ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အဓိပၸာယ္ကို သိလိုလွ်င္ျဖစ္ေစ ၂ ဘာသာလံုးကုိ တစ္ေန႔တည္းတြင္ ႀကိဳက္ရာ႐ုိက္ထည့္ရွာႏိုင္ေသာ အြန္လိုင္းျမန္မာအဘိဓာန္ေလးတစ္ခုပါ။ ျမန္မာ Font နဲ႔ရွာမယ္ဆိုရင္ Unicoad Standard ကသတ္မွတ္ထားတဲ့ Font ပဲရတယ္။ ေဇာ္ဂ်ီနဲဆိုရင္ စာလံုးေတြ လြဲေနပါတယ္။


  • G-talk က English - Myanmar Bot Online အဘိဓာန္ (or) Project (or) Facebook
   မိမိရဲ႕ Gtalk ျဖစ္ျဖစ္၊ Gmail ကျဖစ္ျဖစ္ တစ္ခုခုကေန en2mm8@mmgeeks.org ကုိ add လိုက္ပါ။ သံုးရတာအဆင္ေျပလို႔ ကၽြန္ေတာ္ ဒါကိုလဲ သံုးတယ္။

   • Light Ehglish Myanmar Dictionary for Zawgyi 2009
    English My Myanmar.org တင္ထားတဲ့ Online အဂၤလိပ္ - ျမန္မာ အဘိဓာန္ ပါ။ ရိုးရွင္းျပီး လြယ္ကူေပါ့ပါးစြာ သံုးလိုရေအာင္ တည္ထြင္တားတာပါ။ ေဇာ္ဂ်ီ user ေတြအၾကိဳက္ Zawgyi 2009 ေဖာင့္ကို သံုးထားပါတယ္။ Version 0.9 ပါ။ အဂၤလိပ္ - အဂၤလိပ္ - ျမန္မာ ရွာေဖြနည္းကို သံုးထားတာပါ။

   • ျမန္မာ - ဂ်ာမနီ အြန္လိုင္း အဘိဓာန္
   • ဒီတခါေတာ့ ဂ်ာမနီစကားေလ့လာတတ္ေျမာက္သူေတြအတြက္ Online ျမန္မာ-ဂ်ာမနီ အဘိဓာန္ေလးပါ။ Birmanisch-Deutsh မွ Jan Wahoff ဆိုတဲ့လူ တီထြင္ထားတာပါ။ ဆိုဒ္တစ္ခုလံုးကို ဂ်ာမန္လို ေရးထားေပမယ့္လဲ အဂၤလိပ္လို အသြင္ေျပာင္းလို႔ရပါတယ္။ ျမန္မာ - ဂ်ာမန္ ရွာေဖြနည္းစနစ္ပါ။

   • Norwegian- Burmese - English Online Dictionary
    ဒီတစ္ခုကေတာ့ ေနာ္ေဝး ျမန္မာ အဂၤလိပ္ အြန္လိုင္းအဘိဓာန္ပါ။ Khen Solomon ဆိုသူက တီထြင္ထားတာပါ။ ေနာ္ေဝးစာလံုးမ်ားကို ျမန္မာအနက္အဓိပၸါယ္ျဖင့္ ရွာေဖြတဲ့နည္းပါ။ ေဇာ္ဂ်ီအပါအဝင္ ျမန္မာေဖာင့္ အေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ ရပါတယ္။

   • အြန္လိုင္း ျမန္မာစကားသင္ခန္းစာ
    ျမန္မာစကားေလ့လာလိုတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြအတြက္ သင့္ေတာ္ပါတယ္။ ျမန္မာအသံထြက္ရယ္၊ ျမန္မာအသံထြက္ အဂၤလိပ္စာရယ္၊ ျမန္မာစာနဲ႔ပါ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

    • ျမန္မာ့ပုဂၢိဳလ္ေက်ာ္မ်ား၏ အတၳဳပၸတၱိအဘိဓာန္   (Portal:Biography)
     ျမန္မာ့သတင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာအဖြဲ႕မွ တင္ဆက္ေရးသားထားတဲ့ အြန္လိုင္း ျမန္မာ့ပုဂၢိဳလ္ေက်ာ္မ်ား၏ အတၳဳပၸတၱိအဘိဓာန္ ျဖစ္ပါတယ္။ Bit Font ကိုသံုးထားတဲ့အတြက္ ဒီအဘိဓာန္ကို ေလ့လာလိုသူမ်ားအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ဆုိဒ္မွာ ေဖာင့္ေဒါင္းယူပါ။ ျမန္မာနိုင္ငံသူ နိုင္ငံသားေတြ သိသင့္ သိထိုက္တဲ့ နိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ စာေရးဆရာေတြ၊ အနုပညာရွင္ေတြ၊ လူမွု ျပုျပင္ေရးသမားေတြ၊ အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္ေတြ စတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေက်ာ္ေတြရဲ့ အတၳဳပၸတိေတြကို ျမန္မာစာ အကၡရာဝလိစဥ္ျပီး စုေဆာင္း လြွင့္တင္ ေပးထားတဲ့ အတၳဳပၸတၱိ အဘိဓာန္ ျဖစ္ပါတယ္။ သတိျပဳရန္မွာ စာေရးဆရာေတြကို သူတုိ့ရဲ့ ကေလာင္ အမည္အတိုင္း စဥ္ထားျပီး၊ (ဥပမာ - "လူထု ေဒါ္အမာ" ဆုိပါက "လ" မွာ ရွာေဖြပါ။ "သူၾကီး ေဂဇက္ ဦးခင္ေမာင္" ဆုိပါက "သ" မွာ ရွာေဖြပါ။ "ဦးေရႊေအာင္" ဆုိပါက "အ" မွာ ရွာေဖြပါ)၊ အျခား ပုဂၢိဳလ္ေတြကိုေတာ့ သူတို႔ အမည္ အစ စာလံုးအတိုင္း စဥ္ထားပါတယ္။ (ဥပမာ - "ဗိုလ္ခ်ုပ္ ေအာင္ဆန္း" ဆုိပါက "အ" မွာ ၾကည့္ပါ၊ "ဂီတလုလင္ ေမာင္ကိုကို" ဆုိပါက "မ" မွာၾကည့္ပါ)။ 

    ေနာက္ထပ္ Offline ႏွင့္ PDF အဘိဓာန္မ်ား ဆက္ရန္ရွိပါေသးသည္။

     ဆက္လက္ၾကိဳးစားပါဦးမည္။
     © ခ်မ္းလင္းေန

     Sunday, January 2, 2011

     ေၾကကဲြဖြယ္ ဈာပနပြဲ



     ဒီအေၾကာင္းအရာေတြက ပက္စ္စီတစ္ပုလင္းကို ပိုက္ဆံအစိတ္ရွိရင္ ေသာက္လိုရခဲ့တဲ့ အခ်ိန္တုန္းက ျဖစ္ခဲ့တာေတြ။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းကဆိုရင္ လမ္းေပၚထြက္ ၾကည့္လိုက္ရင္ မီးစတန္းလန္းနဲ  အုန္းဆံၾကဳိးေတြကို ကြမ္းယာဆိုင္ေတြမွာ ေတြ႔ရဦးမယ္။ ညေနဖက္ TV ဖြင့္ၾကည့္ရင္လည္း ေရခဲေရေသာက္ခ်င္ရင္ ဒီကိုလာ၊ အိမ္လိုခ်င္ရင္  ၾကည္စိုး(I.C) ဆီသြားဆိုတဲ့ မတူးၾကီးရဲ့အသံကို  ၾကားရဦးမယ္။ 
     သာမရိုးက် ဝန္ထမ္းလင္မယားတစ္စံု။ သူတိ႔ုေနကေတာ့ ဖဆပလထဲမွာ။ သူမ်ားေတြအိမ္ခန္းရဲ့ Master Bedroom ကို ျပန္ငွားျပီးေတာ့ ေနေနၾကတာ။ ကိုယ့္အိမ္ခန္းထဲကို ဝင္မယ္ဆိုရင္ သူမ်ားေတြ ဧည့္ခန္းၾကီးကို ျဖတ္လာျပီးေတာ့မွ ေရာက္တယ္။ ဒီေနရာမွာပဲ ထမင္းခ်က္၊ ဒီေနရာမွာပဲစား၊ ဒီမွာပဲအိပ္၊ ဒီမွာပဲေရခ်ိဳး၊ ဒီမွာပဲအိမ္သာတက္၊ ဒီမွာပဲဘုရားရွိခိုး။ 
     အဲဒီအိမ္က ေရခ်ိဳးခန္းက ရယ္ရတယ္။ တစ္ေယာက္ေယာက္ ေရခ်ိဳးေနရင္ ဘယ္သူမွ အိမ္သာမတတ္ရဲဘူး။ ေရခ်ိဳးခန္းနဲ အိမ္သာနဲက တစ္ဆက္ထဲရယ္။ ဧည့္သည္ေဆာင္သည္လာရင္ အရမ္းဒုကၡေရာက္တယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း သူတို႔ဟာနဲ သူတို႔ေတာ့ အဆင္ေျပလွတယ္လို႔ မဟုတ္ေတာင္ ေနလိုေတာ့ျဖစ္ေနေသးတယ္။ 

     ဒီလိုနဲ႔  သူတို႔ေတြထဲကို ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ ထပ္ေရာက္လာတယ္။ ေကာင္မေလးကိုယ္ဝန္ကို သူတို႔လိုခ်င္လ႔ို တမင္ျပင္ဆင္ျပီး ယူခဲ့တာမဟုတ္ဘူး။ ေကာင္မေလးအေမ ေျပာသလိုေျပာရရင္ ေစာက္ပလုပ္တုတ္ျဖစ္ျပီး ရသြားတာ။
     အဲဒီေန႔က သူတို႔လင္မယားႏွစ္ေယာက္ ေဈးသြားၾကတယ္။ လမ္းမွာ မိန္းမလုပ္တဲ့သူက မူးလဲပါေလေရာ။ ဗမာရပ္ကြက္ေတြ ထံုးစံအတိုင္း တစ္ခုခုျဖစ္တယ္ဆိုရင္ လူေတြက ဝိုင္းအံုလာၾကေရာ။ အဲဒီအထဲကမွ မိန္းမခပ္ငယ္ငယ္တစ္ေယာက္က ေကာင္မေလးအေမကိုၾကည့္ျပီး အစ္မမ်က္ႏွာေတြ ျဖဴေနတာပဲ ဒါေသာက္လိုက္ဆိုျပီး အဲဒီတုန္းက ရပ္ကြက္ထဲက လူေတြက အညိဳေတာင့္ၾကီးလို႔ ေခၚေနၾကတဲ့ မိန္းမအားေဆးတစ္ေတာင့္ ထုတ္တိုက္တယ္။ ဒါ ေတာ္ရံုတန္ရံုေစတနာနဲ႔ မဟုတ္ဘူး ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီေဆးက သူ႔ေခတ္သူ အခါတုန္းက အရမ္းေဈးၾကီးတဲ့ေဆး။

      ဒီလိုနဲ႔ပဲ ဆိုက္ကားငွားျပီး ေဆးခန္းေျပးေတာ့ ဆရာဝန္က ေကာင္မေလးအေဖကို ေျပာတယ္။ ခင္ဗ်ားမိန္းမမွာ ကိုယ္ဝန္ရွိတာထင္တယ္။ ဆီးသြားစစ္လိုက္ပါဆိုေတာ့ ေနာက္တစ္ေန႔လည္းၾကေရာ သူတ႔ိုေယာကၡမေတြရွိတဲ့ မဂိုလမ္းက ေအးေဆးတိုက္မွာပဲ သြားစစ္ျဖစ္လိုက္တယ္။ တစ္ခုခုေဆးစစ္ရင္ positive ဆိုရင္ လန္႔ေနရတဲ့ေခတ္ၾကီးမွာ result လည္းေတ႔ြေရာ ေကာင္မေလးအေဖက မ်က္စိမ်က္ႏွာပ်က္သြားလို႔  ေဆးခန္းက သူနာျပဳဆရာမေလးကေတာင္ ဟာ…အစ္ကို ဒါ ဝမ္းသာရမယ့္ကိစၥေလလို႔ လွမ္းသတိေပးလိုက္ရေသးတယ္။ 

     တစ္ခါ ကိုယ္ဝန္နည္းနည္းရင့္လာေတာ့ မိုးေတြအရမ္းရြာေနတဲ့ေန႔ၾကီး။ သူတို႔ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ ရံုးကေန ျခင္းေတာင္းကိုယ္စီန႔ဲ  ျပန္လာၾကတယ္။ လက္ထဲမွာလည္း ထီးတစ္ေယာက္တစ္လက္နဲ႔။ သူတို႔ေဆာင္းတဲ့ထီးက တရုတ္ကလာတဲ့ ခိုထီးအတုကို ေဆာင္းထားတာ။ အတုနဲ အစစ္ဘာကြာလဲဆိုေတာ့ အစစ္ရဲ့လက္ကိုင္ကေလးေထာင့္၊ ေနာက္ျပီးေတာ့နီညိဳေရာင္န႔ဲ  Dove ဆိုတဲ့စာတန္းန႔ဲ ခိုပံုကေလးပါတယ္။ အတုရဲ့လက္ကိုင္ကၾကေတာ့ မီးပံုးပ်ံေျပာင္းျပန္ပံု လံုးလံုးၾကီးန႔ဲအလယ္မွာ အနီေရာင္လိုင္းတစ္လိုင္းပါတယ္။ 

     အဲဒီလို လမ္းေလွ်ာက္လာေနတုန္း ေလျပင္းျပင္းတစ္ခ်က္တိုက္လိုက္ေတာ့ ေလတိုက္တဲ့ေနာက္ ထီးကပါသြားသလို လမ္းကလည္း ရႊံ႕ေတြန႔ဲေခ်ာေနလိ႔ု  ဗိုက္ၾကီးသည္က ေခ်ာ္လဲပါေလေရာ။ ဘာမွသိပ္ ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ မျဖစ္သြားေပမယ့္ ေကာင္မေလးအေမရဲ့ တံေတာင့္ဆစ္မွာ ေသရာပါအမွတ္ၾကီး ျဖစ္က်န္ခဲ့တယ္။ အမာရြတ္ဆိုတာက ဟိုးအရင္တစ္ခ်ိန္တုန္းက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ နာက်င္ခံစားခဲ့ရတယ္ဆိုတာရဲ့ အမွတ္အသားပဲ။ 

     မိန္းမလုပ္တဲ့သူရဲ့ညီမက သူ့တုန္းကဝတ္ခဲ့တဲ့ ဗိုက္ဖံုးအက် အေဟာင္းေတြကို ေပးတယ္။ အိုဂ်ီန႔ဲလည္း လိုက္အပ္ေပးတယ္။ အိုဂ်ီက သူ႔ေခတ္သ႔ူအခါတုန္းက နာမည္ၾကီးအိုဂ်ီပဲ။ ဒီလိုနဲ႔ပဲ ေကာင္မေလးကို ေမြးတယ္။ GEC မွာတန္းစီပါ ဆိုတဲ့ေခတ္ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ တစ္ေယာက္ကို လက္တိုဂ်င္တစ္ဘူးစီရတယ္။ အိမ္ေထာင္သည္ ဆန္ဆယ့္ေလးျပည္နဲ႔ ႏွစ္ေယာက္စာ ႏွစ္ဆယ့္ရွစ္ျပည္ရတယ္။ ေကာင္မေလးကိုေမြးေတာ့ သူ႔အေမလုပ္သူက ေတာ္ေတာ္အသက္ၾကီးေနျပီ။ သံုးဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေနျပီ။ အဲဒီေတာ့  ႏို႔ကေကာင္းေကာင္း မထြက္ေတာ့ဘူး။  ႏို႔မထြက္ေတာ့ ဝေအာင္လည္း တိုက္လို႔မရသလို ကေလးကလည္း အားစိုက္စို႔ရလို႔ သိပ္မစို႔ခ်င္ဘူး။

     ေနာက္ခြင့္ရက္ကလည္း ေလးဆယ့္ငါးရက္ပဲရတာ။  ျပီးတာနဲ႔  ရံုးဆက္တက္ရေရာ။ ဒီလိုန႔ဲ သူ႔အဓိက အဟာရက ႏို႔ဘူးျဖစ္လာတယ္။ ေကာင္မေလးက ႏို႔ဘူးအရမ္းၾကိဳက္တယ္။ ႏို႔ဘူးမွႏို႔ဘူးပဲ။ အလုပ္ကရတဲ့ လက္တိုဂ်င္ႏွစ္ဘူးက မေလာက္ေတာ့ဘူး။ ႏြားနီကူလာရတယ္။ ေနာက္ပိုင္းၾကေတာ့  ႏြားနီေတာင္မွ ေကာင္းေကာင္းမေလာက္ခ်င္ေတာ့ဘူး။

     အဲဒါန႔ဲပဲ ေကာင္မေလးအဖြားရဲ့ ေရႊဉာဏ္ေတာ္စူးေရာက္ျပီးေတာ့ အၾကံေပးခ်က္အရ ႏို႔ဘူးေဖ်ာ္နည္း နိသဿသရည္းထဲက recipe ထဲမွာ သၾကားနည္းနည္းဆိုတာက ေနရာဝင္ယူလာတယ္။ ဒါေတာင္မွ  လတစ္လရဲ႕ႏွစ္ဆယ့္သံုး နားကပ္လာရင္  ႏြားနီေတာင္ နပ္မမွန္ခ်င္ေတာ့ဘူး။

     ဒီေတာ့လည္း ႏို႔မႈန္႔ဖိုး ျပတ္ေသာမခက္ေလာ၊ ဤနည္းသိလွ်င္ မလြယ္ေလာေပါ့။အိမ္နားက အိမ္ဆိုင္ေလးေတြမွာ ကေလးေတြ အပ်င္းေျပစားဖို႔ဆိုျပီးေတာ့ ထုတ္ထားတဲ့ တစ္က်ပ္တန္၊ ႏွစ္က်ပ္တန္ ႏို႔မႈန္႔အထုတ္ကေလးေတြကို ေရေႏြးထဲထည့္ေဖ်ာ္၊ ပူေနေသးလားလို႔ လက္ဖမိုးေပၚ အစက္ခ်ျပီးစမ္းၾကည့္ ေအးျပီဆိုတာနဲ႔ ကေလးပါးစပ္ထဲ ထိုးထည့္လိုက္ အငိုတိတ္ကေရာပဲ။ 

     တစ္ခါကေတာ့ ေရာင္းတဲ့သူကပဲ မွားေပးလိုက္တာလားမသိဘူး။ ႏို႔မႈန္႔ဆိုျပီးဝယ္လာလိုက္တာ ေရေႏြးနဲ႔ေရာျပီး ေဖ်ာ္ၾကည့္လိုက္ေရာ ပဲမႈန႔္ဆန္မႈန္႔ေတြလိုမ်ိဳး ပ်စ္ခဲခဲၾကီးျဖစ္သြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာပဲေျပာေျပာ ညညေတြဆိုရင္ ကေလးငိုသံရဲ့ေနာက္မွာ ကေတာက္ကေတာက္ဆိုတဲ့ အသံပါလိုက္လာေနၾက ျဖစ္ေနျပီ။ သူတို႔အိမ္ထဲကို ဝင္လိုက္ရင္ ဝိုင္အိုလက္အနံ ကေလးက သင္းေနတတ္တယ္။ 

     အခုအခ်ိန္အထိ အဲဒီတုန္းက ဗူးခံြအေဟာင္းေလးကို အေရာင္တင္မႈန႔္ထည့္တဲ့ဘူး လုပ္ထားလို႔ ေၾကာင္အိမ္ထဲမွာ သြားၾကည့္ရင္ေတာင္ ေတြ႔ရဦးမွာ။ ေကာင္မေလး နည္းနည္းၾကီးလာေတာ့ ကုလားပဲမႈန႔္ရယ္၊ ဆန္မႈန႔္ရယ္ကို စက္မွာသြားၾကိတ္ ျပီးေတာ့ ေရေႏြးန႔ဲ ေဖ်ာ္ျပီးေကၽြးတယ္။ ဘာကေလးအဟာရမႈန္႔မွ မလိုဘူး။ အသက္ေျခာက္လအထိ မိခင္ႏို႔တစ္မ်ိဳးထဲဆိုတာက ေဆာင္ပုဒ္ေလ။ ေဆာင္ပုဒ္ေတြနဲ႔ လက္ေတြ႔ၾက တကယ္တမ္း အလုပ္မျဖစ္ဘူး။

     ေနာက္သိပ္မၾကာဘူး ေကာင္မေလးအေမ ရံုးစတတ္ေတာ့ ေကာင္မေလးကို အိမ္နားက ကေလးထိန္းတဲ့အိမ္မွာ သြားပို႔ထားလိုက္ရတယ္။ ကေလးထိန္းခက တစ္လကိုလစာအျပင္  ရုံးကရတဲ့ ဆီငါးဆယ္သားနဲ  ေရႊဝါဆပ္ျပာႏွစ္ေတာင့္ အဆစ္ေပးရေသးတယ္။ 

     ဒီလိုန႔ဲပဲ ေျခာက္လခုႏွစ္ေလာက္ရွိလာေတာ့ ကေလးထိန္းတဲ့အိမ္ကသူေတြက ဝိုင္းေျပာၾကတယ္။ သူမ်ားကေလးေတြ ေခါင္းေထာင္တဲ့အရြယ္ေရာက္ေနျပီ ဒီကေလးမေလးက အခုအထိ ေခါင္းမေထာင္ေသးပါလား ဆိုျပီးေတာ့။ ဒါေပမယ့္ သိပ္ေတာ့စိတ္မပူမိဘူး ခုေလာေလာဆယ္မွာက ေခါင္းေထာင္တာ မေထာင္တာ ဆိုတာထက္ အေရးၾကီးတာေတြအမ်ားၾကီးရွိတယ္။

     သူတို႔ေတြ ထမင္းစားၾကေတာ့ ဆန္က ရံုးကေနေပးတယ္။ ရံုးကရတဲ့ဆန္ကို ေကာင္မေလးအေဖက ထုတ္ထားျပီးေတာ့ ေယာကၡမေတြအိမ္မွာ ခဏသြားထား၊ စေနတနဂၤေႏြက်မွ အိမ္ျပန္သယ္တယ္။ သူတစ္ေယာက္တည္း အဲ့ဒီဆန္ႏွစ္ဆယ့္ရွစ္ျပည္ကိုထမ္းျပီး ဘတ္စ္ကားနဲ႔  အိမ္ကိုသယ္တယ္။ အိမ္ျပန္ေရာက္ရင္ သူ႔မိန္းမက ပလတ္စတစ္ၾကီးကိုခင္း စေကာႏွစ္ခ်ပ္၊ စကာတစ္ခ်ပ္ကိုခ်၊ မ်က္ႏွာမွာနင္ဂ်ာေတြလို အဝတ္နဲ႔စီးျပီး ဆန္ျပာေတာ့တာပဲ။ 

     အ့ဲဒီဧည့္မထဆန္ကို တစ္ခါတစ္ေလ အဝါေရာင္ျမက္သီးေလးေတြနဲ  တူတူေရာ ျပီးေတာ့စားတယ္။ ထြက္လာတဲ့ဆန္ကဲြကိုေတာ့ လမ္းတကာလွည့္ျပီး ဆန္ကဲြဝယ္တဲ့သူေတြကို ျပန္ေရာင္းတတ္တယ္။ အဲဒီဆန္ကဲြဝယ္တဲ့သူေတြက အရမ္းသနားဖို ေကာင္းတယ္။ အိမ္ကထြက္လာတုန္းက ေပါ့ေပါ့ပါးပါးနဲ႔  ေနာက္ေတာ့တျဖည္းျဖည္း ဇက္က်ိဳးမတတ္ေလးတဲ့အိတ္ၾကီးကို တစ္လမ္းဝင္တစ္လမ္းထြက္ ရြက္ျပီးသြားရတယ္။ ဖဲြျပာေရာင္းတဲ့သူေတြကေတာ့ ေကာင္းတယ္ဆိုမလား။ ထြက္လာတုန္းကသာ ေတာင္းၾကီးအၾကီးၾကီးနဲ႔အျပည့္  တစ္ေနကုန္လည္း ေရာင္းလိုက္ေရာ တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့သြားေရာ။

     တစ္ခါတစ္ေလၾကေတာ့လည္း သူတို အေၾကာ္ဝယ္ေနၾက အေၾကာ္ဆိုင္မွာ ကိုယ္တိုင္သြားျပီး ဆန္ကဲြကို ျပန္ေရာင္းတယ္။ သယ္ရတာေတာ့ ပင္ပန္းေပမယ့္ ပိုက္ဆံနည္းနည္းပိုရတယ္။  သူတို႔ဝယ္ေန ၾက အေၾကာ္ဆိုင္လို႔သာေျပာရတယ္ သူတို႔ကအေၾကာ္ကို ဝယ္တယ္၊ မဝယ္ဘူး ေျပာဖိ႔ု နည္းနည္းခက္တယ္။ 

     သူတို႔အေၾကာ္ဝယ္တဲ့ပံုစံက အေၾကာ္ကိုဝယ္တာ မဟုတ္ဘူး။ အေၾကာ္ေၾကာ္ရင္း ပဲ့ပဲ့ထြက္သြားတဲ့ မုန္႔ႏွစ္ကေလးေတြကို ေၾကာ္တဲ့သူက တူးသြားမွာစိုးလို  ဆယ္ျပီးပံုထားတာကို ျပန္ဝယ္တာ။ အဲဒီအေၾကာ္အေၾကေလးေတြနဲ႔  ထမင္းကို အခ်ဥ္ရည္နဲ လူးျပီးစားတယ္။ အရင္ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ထဲရွိတုန္းက ရံုးကဆန္ကို ျပန္ေရာင္းျပီး ဆန္ေကာင္းဆိုရံုဆန္မ်ိဳး ဝယ္စားေလ့စားထရွိေပမယ့္ အခုၾကေတာ့  ရံုးထမင္းဘူးကလဲြလို  အိမ္မွာရံုးဆန္ပဲစားရတယ္။ သူတုိ႔ကအဲဒါကို နန္းေတာ္ထဲက ပုစြန္တုပ္ၾကီးလို႔ေခၚၾကတယ္။

     ေကာင္မေလးအေမမွာက ရင္က်ပ္တဲ့ေရာဂါရွိတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ ေအးတဲ့ရာသီေတြဆိုရင္ ဂက္စ္ဘူးေလး ထုတ္ထုတ္ျပီး ရႈရတတ္တယ္။ မ်ိဳးရိုးလိုက္တာလား ဘာလားေတာ့မသိဘူး ေကာင္မေလးမွာပါ အဲဒီေရာဂါက ပါလာတယ္။ သူကေလးကလည္း ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္န႔ဲ  ရင္က်ပ္တတ္တယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳးရင္က်ပ္လာရင္ တျခားကေလးေတြဆို ေခါင္းေထာင္ျပီး ဟပ္ထုတ္လိုက္ရလို  နည္းနည္းသက္သာ သေယာင္ေယာင္ရွိေပမယ့္ သူ႔အတြက္ကေတာ့ မလြယ္လွဘူး။

      အဲ့ဒီလို ဆရာဝန္တကာနဲ႔  စံုေအာင္ျပျပီးေတာ့ မသက္သာတာနဲ႔ အဲဒီေခတ္အခါက နာမည္ၾကီး ေခ်ာ္တြင္းကုန္းက ကေလးအထူးကုဆရာဝန္ တစ္ေယာက္နဲ႔ ေျပာင္းျပၾကည့္ေတာ့ အဲဒီဆရာဝန္ေျပာတာက ေကာင္မေလးကို ေမြးတုန္းက ညွပ္ဆဲြျပီးေမြးလိုက္တာ အာရံုေၾကာထိသြားျပီး ဒီတစ္သက္ မစြမ္းမသန္ဘဝနဲ႔ပဲ ေနသြားရေတာ့မယ္ဆိုတာပဲ။ 

     ဒီေတာ့ ကေလးမေလး အေဖနဲ႔အေမက အဂၤလိပ္ေဆးနဲ႔ကုလို မရရင္ ဗမာေဆးနဲ႔ကုမယ္ဆိုျပီး ေဆးဆရာေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ေဆးကု၊ ေဗဒင္ဆရာေပါင္းမ်ားစြာနဲ  ယၾတာေတြေခ်၊ အေရွ႕တိုင္းေရာ၊ အေနာက္တိုင္းေရာ ဗိေႏၶာရိုးရာေဆးမွီးတိုပါမက်န္ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ၾကိဳးစားျပီးကုခဲ့ၾကတယ္။ဟိုး…ေက်ာက္ပန္းေတာင္းလို ေနရာမ်ိဳးေတြအထိေတာင္ ဘာေရာဂါ ညာေရာဂါ ကုတာေကာင္းတယ္ဆိုလို႔ သတင္းၾကရင္ေတာင္ ေရာက္ခဲ့တယ္။

     သူ႔ကို ေဆးကုေပးႏိုင္ဖို႔ အတြက္လည္း ရွိတဲ့လက္ဝတ္လက္စားေတြကို အကုန္ေရာင္းစရာရွိတာေရာင္း ေပါင္စရာရွိတာေပါင္နဲ႔ လုပ္လိုက္တာ အားလံုးကုန္ေတာ့မယ္။ ေနာက္ဆံုးက်န္တဲ့ နားကပ္ကေလးေတာင္ အေပါင္ဆိုင္ပို႔ထားလို႔ နားေပါက္ေဟာင္းေလာင္းနဲ႔ မေနတတ္တာနဲ႔ အတုေလးတစ္ရံဝယ္ပန္ထားရတယ္။ အဲဒီနားကပ္အတုေလးကလည္း ေရခ်ိဳးရင္းနဲ႔  အေရာင္ေတြ မွိန္မွိန္သြားတတ္လို႔ ခဏခဏအသစ္ဝယ္ျပီး ေျပာင္းတတ္ေနရတယ္။ 

     ကေလးေဆးရံုကို သံုးၾကိမ္ေျမာက္တတ္ေတာ့ သူ႔ကိုခ်က္ခ်င္းပဲ အေရးေပၚအခန္းထဲသြင္းျပီး ခၽြဲစုတ္စက္န႔ဲ  ခၽြဲေတြစုတ္ထုတ္ေနရတယ္။ ကေလးေသးေသးေလးရဲ့ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးမွာ ပိုက္ေတြတန္းလန္းနဲ႔  ရွိေနတာ ျမင္လို႔ေတာင္မေကာင္းဘူး။ အဲဒီေန႔က သူ႕ကိုေမြးတဲ့ေန႔ ဗုဒၶဟူးေနၾကီး။ သူ႕အေဖက ဘုရားကို သူ႕အတြက္ ယၾတာေခ်ေပးဖို႕  မနက္ထဲက ထြက္သြားတယ္။ ကေလးမေလးကို ဒီတစ္ေခါက္ ေဆးရံုတင္တဲ့ေန႔က သူ႔အေဖက အလုပ္ကအျပန္ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္မွာ ကားေစာင့္ေနရင္းနဲ႔  အေမလုပ္တဲ့သူကို လွမ္းေျပာမိေသးတယ္။ ဒီေန႔ သူ႔စိတ္ေတြ အရမ္းေလးေနတယ္လို႔။ 

     အိမ္ေရာက္ျပီး ကေလးထိန္းတဲ့အိမ္ကေန သြားေခၚေတာ့ ေကာင္မေလးကိုၾကည့္ေပးတဲ့ တူးတူးက ဆီးေျပာေတာ့တာပဲ။ ကေလးမေလး ေနမေကာင္းဘူးလို႔။ ဒီလိုနဲ႔ပဲ ညၾကေတာ့ ေကာင္မေလးကို ေဆးရံုတင္လိုက္ၾကရေရာ။ သူ႔အေဖအျပင္သြားေနတုန္း ကေလးမေလးကို သူ႔အေမက ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္လို႔ ေျပာလို႔မရေတာင္ တစ္စံုတစ္ခုကလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေကာင္းၾကည့္ေနမယ္။ သူ႔အေဖျပန္လာတဲ့အထိ ေကာင္မေလးက ေစာင့္မေနခဲ့ဘူး။  ခပ္လွမ္းလွမ္း တစ္ေနရာကို ထြက္ခြာသြားႏွင့္ျပီ။

     အဲဒီေတာ့ သြားတဲ့သူကသြားႏွင့္ျပီ။ က်န္တဲ့သူေတြက ဘာဆက္လုပ္မလဲ။ အနည္းဆံုး ဈာပနပြဲတစ္ခုေတာ့ လုပ္ရေတာ့မယ္။ ဘယ္မလဲပိုက္ဆံ။ ရွင္သန္မႈမရွိတဲ့သူတစ္ေယာက္အတြက္ အလကားသက္သက္ ေငြကုန္ေၾကးၾကခံမလား၊ ကိုယ္ခ်စ္တဲ့ မိသားစုဝင္တစ္ေယာက္ရဲ့ ေနာက္ဆံုးခရီးကို ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ႏႈတ္ဆက္ၾကမလား။ သိကၡာဟာ တကယ္တမ္းၾကေတာ့ ရိကၡာကိုမယွဥ္ႏိုင္ခဲ့ဘူးေလ။

      ဒီေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ အႏွီးေလးနဲ႔ ပတ္လိုက္တယ္။ ေဆးရံုခေတြထဲက တစ္ခ်ိဳ႕   ကိုရွင္းေပးလိုက္တယ္။ စရိတ္မွ်ေပးမို႔လ႔ို  သက္သာသေယာင္ေယာင္ရွိေပမယ့္ ကုန္တာကေတာ့ ကုန္တာပဲေလ။ ကေလးမေလး အေလာင္းကိုေတာ့ ေနာက္မွပဲျပန္လာေရြးမလိုလိုနဲ႔  ေဆးရံုမွာ ဒီအတိုင္းပဲ ထားခဲ့လိုက္ရတယ္။ ေၾကြးတင္ရင္ ရွင္ဘုရင္ဆပ္မွာေပါ့။ဒါကဆိုရိုး လက္ေတြ႔က်ေတာ့..........။

      သူတို႔လင္မယားႏွစ္ေယာက္ ငိုျပီးမ်က္ရည္ေတြန႔ဲ  ျပန္လာခဲ့တယ္။ ဗုဒဿဓဘာသာထံုးစံအတိုင္း သပိတ္ေတြ ဘာေတြသြပ္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ သူတို႔အခန္းက်ဥ္းေလးရဲ့နံရံမွာ စာတန္းတစ္ခုကို ေကာင္မေလးအေမက ေရးထားတယ္။ “သမီးေသတာကို သတိရေနပါ”တဲ့။ ဒါေပမယ့္ ဒါကလည္းပဲ ဆိုလိုသည့္အဓိပၸာယ္ေရာက္ေအာင္ စနစ္တက်စီစဥ္ထားေသာ စာသားပုဒ္အစုအေပါင္းတစ္ခု မွ်သာပဲ။ က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ အမာရြတ္ေတြဆိုတာကေတာ့ ပိုထင္ရွားတယ္။ 

     ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ေဩာ္..... မစြမ္းမသန္ဘဝနဲ႔ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ အရြယ္ရလာရင္ သူတစ္ေယာက္ ဒုကၡေရာက္ေနမွာ၊ သူ႔အတြက္နဲ႔ က်န္တဲ့သူေတြပါ ဒုကၡေရာက္ၾကရမွာန႔ဲ  ယွဥ္လိုက္ရင္ အခုလိုသူ႔စရိတ္သူစားသြားတာကပဲ ခပ္ေကာင္းေကာင္းရယ္လို ေျဖေတြးေလးေတြးလိုက္ ၾကေတာ့တာပါပဲ။

     နာဖ်ားေနတဲ့ ရန္ကုန္ရဲ႕ ေခ်ာင္က်က်တစ္ေနရာက သာမရိုးက် ဝန္ထမ္းမိသားစုေလးရဲ႕ ဗလာနတၳိဘဝထဲကို ဗုဒၶဟူးေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ ဒုကၡေဝဒနာေတြနဲ႔ အမွတ္တမဲ့ ေရာက္လာျပီး ခဏတာနားခို ထြက္ခြာသြားခဲ့ေပမယ့္လည္း အမွတ္တရေတြမ်ားစြာနဲ႔ပဲ က်န္ရစ္ခဲ့ၾကတဲ့ ေၾကကဲြဖြယ္ ဈာပနပြဲေလးတစ္ခု တိုးတိတ္စြာနဲ့ ျပီးဆံုးခဲ့ရပါေတာ့တယ္။



     "ဗုဒၶဟူးေကာင္မေလး"

     မဖိတ္ေခၚေပမယ့္လည္း
     ေရွးေရစက္ရယ္ေၾကာင့္ ေရာက္လို႔လာ
     ဆယ္ေပပတ္လည္ ေထာင့္က်ဥ္းထဲက
     ရႈပ္ရွက္ခတ္ ဗ်ာပါဒနဲ႔
     ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ၾကား
     မရွိလို႔သာ ဝန္ထမ္းရတယ္
     ကိုယ္တာဆန္ ႏွစ္ဆယ့္ရွစ္ျပည္စား
     လူသားႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ၾကား
     ဗုဒၶဟူးနံ ေကာင္မေလး
     ေသာက္ပလုပ္တုပ္နဲ႔ ေရာက္ရွိလို႔လာ။
     GEC တန္းဆီတဲ့ေခတ္မွာလ
     ခြဲတမ္းရ လက္တိုဂ်င္ႏွစ္ဘူးရယ္နဲ႔
     ႏို႔သက္တဲ့ အေမ့ႏို႔မဝႏိုင္လြန္းတာမို႔
     တရုပ္ျပည္က ႏြားနီကိုကူရတယ္
     သူ႔မရဲ႕အစ။
     ေျခာက္လသာ ေက်ာ္လို႔ရယ္လာ
     တိုးတက္မႈ ရိပ္အေျခက
     သာမရိုးက် ကေလးတစ္ေယာက္လိုပ
     ဇီရိုးသာ ထူးမျခားေတာ့တယ္
     သူ႔မရဲ႕ ၾကမၼာ။
     အေရွ႕တိုင္း အေနာက္တိုင္း
     ဗိေႏၶာ ရိုးရာ ေဆးမွီးတိုပါမက်န္
     ယၾတာပါမလစ္ အၾကံေပးသမွ်
     ေက်ာက္ပေတာင္းေတာင္
     ေခ်ာင္းေပါက္ေအာင္ သြားကုသတယ္
     သူမ ေဝဒနာ။
     သူ႔အရြယ္ လူမမယ္နဲ႔မမွ်
     ဆိုးလိုက္တဲ့ ခၽြဲသလိပ္ရယ္
     ခႏၶာကိုယ္ ေသးေသးရယ္မွ
     မ်ားလိုက္တဲ့ အပ္စိုက္ရာေတြ
     နာက်င္တာ ျပန္ကာမေျပာႏိုင္ေပေတာ့
     ကလယ္ကလယ္ မ်က္လံုးငယ္ငယ္နဲ႔
     မ်က္ေရစို႔ ဝဲကာၾကည့္လိုက္တယ္
     သူ႔မိဘ မ်က္ႏွာ။
     ဘယ္ၾကမၼာ ဘယ္ဝဋ္ေကၽြးရယ္ေၾကာင့္
     လူ႔ျပည္ရြာ ခဏတာလူလာျဖစ္ရတယ္
     အခ်ိန္တို တစ္ဘဝေလးေတာင္မွ
     ညီမေလးရယ္....... ဆိုးရေလျခင္း။
     (ခ်မ္းဧအိမ္)

      
     ဆက္လက္ၾကိဳးစားပါဦးမည္။
     ခ်မ္းလင္းေန

     Saturday, January 1, 2011

     ဗိုင္းရပ္စ္ လံုျခံဳေရးမႈးမ်ား

     ႏွစ္သစ္မွာ ကိုယ္ကြန္ပ်ဳတာေလးကို စိတ္ခ်ေသခ်ာေအာင္ ၾကည့္ရႈေပးမယ့္ ဗိုင္းရပ္ကာကြယ္ေရးေတြ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ Antivirus Software ေတြအမ်ားၾကီးရွိေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ လတ္တေလာ ကၽြန္ေတာ္သံုးေနတဲ့ Antivirus & Internet Security Software ေတြပဲ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

     သူတို႔ အကုန္လံုး သံုးၾကည့္ဖူးတယ္။ အကုန္ေကာင္းပါတယ္။ Avast နဲ႔ AVG ကေတာ့ Crack Fileေတြ၊License Key ေတြပါ ထည့္ေပးထားပါတယ္။ အကုန္လံုး Full Version ျပည့္ျပည့္ဝဝေလး သံုးႏိုင္ပါတယ္။

     Install လုပ္တာနဲ႔ Crack ျဖည္တာေတာ့ မရွင္းျပေတာ့ဘူး။ မတတ္လို႔ :P
     (ကိုယ္ဘာသာ ၾကဳပ္ၾကက္လိ့ ၾကပါဗ်ာ။)

     ၂၀၁၁ ႏွစ္သစ္မွာအားလံုး လံုလံုျခံဳျခံုရွိၾကပါေစဗ်ာ။

     How To Crack Avast! Internet Security & Pro 5.0.677 License File


     ဆက္လက္ၾကိဳးစားပါဦးမည္။
     ခ်မ္းလင္းေန